Tematyka mindfulness i dobrostanu uczniów, coraz częściej pojawia się w polskich szkołach. Gdy ogłaszaliśmy konkurs grantowy Open P-TECH spodziewaliśmy się, że większość pomysłów na projekty związana będzie z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją czy data sience. Tymczasem zespół uczniów pod opieką Pani Beaty Woszczek oraz Pani Bożeny Błaszczak z Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zainteresował się zupełnie innym obszarem i postanowił oprzeć swoje działania o kurs Mindfulness.

Projekt „Mindfulness – moja wyspa szczęśliwości tu i teraz” był dla nas ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo dojrzały, przemyślany i w 100% związany z potrzebami młodzieży.  

Jak pisze Pani Beata praca nad realizacją projektu w oddziale psychiatrycznym nie należy do łatwych (…) Staramy się działać bardzo empatycznie i motywująco. Uczniowie często muszą pokonać wiele barier (m.in. emocjonalnych, społecznych –związanych z przebywaniem w grupie rówieśniczej), aby działania mogły zostać zrealizowane, ale to właśnie to, czyni ten projekt jeszcze bardziej wyjątkowym.

Działania w zakresie mindfulness

Na początku grupa projektowa spotkała się, aby podzielić się zadaniami, przypisać poszczególne funkcje i obowiązki oraz ustalić harmonogram działań. Pierwszym ich działaniem było przeprowadzenie sondażu za pomocą ankiet papierowych i online. Jego efektem miała być orientacja w sferze znajomości tematyki uważności wśród społeczności naszej placówki – napisała Pani Beata. Badanie zostało przeprowadzone i opracowane przez uczniów. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej szkoły, pytania zawarte w ankiecie budziły zaciekawienie tematyką mindfulness, z którą część osób nie spotkała się dotychczas. Jednocześnie jako narzędzie promocyjne powstała elektroniczna gazeta projektu pod takim samym tytułem, jakim wstępnie opatrzony został projekt. Możecie się z nią zapoznać w aktualnościach szkolnej witryny.

Spotkanie z twórcą kursu

Kurs Mindfulness na Open P-TECH został stworzony przez specjalistę IBM z tej dziedziny, Patricka Kozakiewicza.

Panu Patrickowi udało się wirtualnie spotkać z uczniami placówki w Lublinie i porozmawiać o tym, czym tak naprawdę jest Mindfulness i jakie korzyści wynikają z jego praktykowania.

Bardzo się ucieszyliśmy wszyscy, kiedy dostaliśmy informację o wideokonferencji z Panem Patrickiem Kozakiewiczem – komentuje Pani Beata. Uczniowie byli bardzo ciekawi, co takiego usłyszą od człowieka zza oceanu. Tematyka Mindfulness jest w naszych realiach mało znana. Wszyscy uczymy się jej od podstaw – zarówno uczniowie jak i nauczyciele biorący udział w projekcie. Uczniowie byli mile zaskoczeni przebiegiem wideokonferencji, którą Pan Patrick prowadził z dobrym przesłaniem wielu pozytywnych emocji. 

Oprócz wiedzy Pan Patrick podzielił się również praktycznym zastosowaniem mindfulness i zaangażował uczniów w kilka ćwiczeń uważności.

Co dalej?

Kolejnym punktem projektu były warsztaty informatyczne, podczas których uczniowie zaczęli projektować elektroniczny skrypt treningowy w postaci e-booka. Niektóre rozpoczęte pomysły zawarliśmy na tablicy wirtualnej – dzieli się Pani Beata.

Odbyły się już pierwsze warsztaty biblioterapii, które uczniowie nazwali po prostu „biblio”, podczas których tworzą samodzielnie notatki tematyczne.

Obydwa warsztaty ciągle trwają, gdyż młodzieży bardzo spodobały się pomysły działań warsztatowych w połączeniu z tematyką uważności, która tak naprawdę jest dla nich nowością. W przygotowaniach jest obecnie kolejny numer gazety projektu zawierający wstępne informacje o warsztatach oraz o spotkaniu z Panem Kozakiewiczem.

W rezultacie projektu uczniowie mają przygotować kompendium wiedzy o mindfulness (w zakresie zwiększania u uczniów zdolności do nauki, umiejętności dostrzegania własnych pozytywnych wartości, radości z własnych sukcesów, budowanie odporności, zmniejszanie stresu, niepewności i lęku) dla pacjentów oddziału psychiatrycznego.

My już nie możemy się doczekać!

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z bezpłatnym kursem o mindfulness na platformie Open P-TECH – już w czerwcu aktywności dostępne będą w języku polskim.

Zadbajmy o dobrostan naszych uczniów.