Uczysz w szkole podstawowej? Korzystasz ze scenariuszy Asów Internetu? Brałaś/brałeś udział w naszych warsztatach? A może po prostu wierzysz (tak jak my!), że rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga w sieci mają moc? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco – ten konkurs jest dla Ciebie! Zaplanuj razem z uczennicami i uczniami akcję społeczną wokół bezpieczeństwa w internecie i wartości Asów Internetu, a my dofinansujemy Wasze działania.

Cele konkursu

Konkurs minigrantowy w programie Asy Internetu ma wspierać planowanie, organizację i nagłośnienie akcji społecznych skierowanych do społeczności szkolnej lub lokalnej:

 1. dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego oraz wybranej/wybranych wartości programu Asy Internetu: Rozsądku, Uważności, Siły, Życzliwości, Odwagi, służących także poszerzeniu wiedzy lub rozwojowi umiejętności Zespołu uczniowsko-nauczycielskiego realizującego Akcję,
 2. realizowanych przez Zespół składający się z nauczycieli/ek, bibliotekarzy/ek lub innych pracowników/czek szkół podstawowych lub innych placówek oświatowych wspierających na co dzień dzieci i młodzież ze szkół podstawowych (zwanych dalej Uczestnikami) oraz uczniów i uczennic.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Nauczyciel/ka, bibliotekarz/ka lub inny pracownik/czka szkoły, zarejestrowany w programie Asy Internetu, który reprezentuje szkołę podstawową lub inną placówkę oświatową pracującą na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych.

Jeśli nie bierzesz jeszcze udziału w programie, wyślij swoje zgłoszenie wypełniając ten formularz. Regulamin programu edukacyjnego Asy Internetu znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś już uczestnikiem/czką programu Asy Internetu wystarczy, że zaplanujesz wraz z Zespołem akcję społeczną i wypełnisz formularz zgłoszeniowy, o którym piszemy poniżej.

Jak wziąć udział?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, w którym są m.in. pytania o:

 • proces przygotowania i planowane działania z uczniami i uczennicami,
 • Zespół oraz grupę docelową (odbiorcy i odbiorczynie akcji),
 • plan działań rozwojowych akcji,
 • plan edukacyjny dla Zespołu,
 • prostą kalkulację planowanych wydatków.

Odpowiedzi w formularzu zgłoszeniowym nie muszą być długie. Zależy nam, żeby były wyczerpujące i konkretne.

UWAGA! Zgłoszenia przesłane do nas w edycji wiosennej, która nie odbyła się z powodu pandemii COVID-19, biorą nadal udział w konkursie.

 

Co bierzemy pod uwagę przy ocenie zgłoszenia?

Od strony formalnej:

 • zgłoszenie przesłane za pomocą formularza, bez pozostawionych pustych pól,
 • Uczestnik jest zapisany do programu Asy Internetu (patrz: Kto może wziąć udział w konkursie?),
 • zgłoszenie zostało przesłane do dnia 25 października 2020,
 • zgłoszenie zawiera kalkulację kosztów.

Od strony merytorycznej:

 • tematyka akcji: bezpieczeństwo cyfrowe oraz wybrana/wybrane wartości programu Asy Internetu: Rozsądku, Uważności, Siły, Życzliwości, Odwagi,
 • praca zespołowa i metodyka: jak zostanie zapewniony wpływ i jak duży będzie wpływ i zaangażowanie w planowanie i przygotowanie akcji wszystkich członków i członkiń Zespołu,
 • walory społeczne akcji: czy odpowiada na potrzeby grupy docelowej np. społeczności lokalnej, innych uczniów i uczennic, rodziców (jak to sprawdzono) i w jaki sposób angażuje i/lub wspiera środowisko szkolne i/lub lokalne?
 • kompetencje społeczne i obywatelskie Zespołu: w jaki sposób i jakie kompetencje rozwija Zespół dzięki realizacji akcji.

Na co możesz przeznaczyć minigrant?

Przedstawiamy nasze propozycje, na co można przeznaczyć środki z minigrantów (mamy jednak dużą otwartość na Wasze pomysły, o ile są one zgodnie z Regulaminem): opracowanie materiałów edukacyjnych, graficznych; druk; zakup materiałów plastycznych, technicznych lub edukacyjnych, sprzętu; wykonanie profesjonalnych zdjęć, filmu; wyjazdy, bilety wstępu, warsztaty itp.

Wartość minigrantów

Minigranty będą się mieściły w przedziale 500-1500 zł netto dla jednego Uczestnika. Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie akcje, przy czym każda z nich musi być realizowana z innym Zespołem. Można uzyskać łącznie dwa minigranty.

Każdy Zespół, który zgłosi Akcję, otrzyma w podziękowaniu upominek z materiałami związanymi z Programem i/lub tematyką Asów Internetu.

Harmonogram konkursu

 • termin zgłaszania Akcji – 15 września – 25 października 2020 r.
 • przyznanie minigrantów – 13 listopada 2020 r. (ogłoszenie na stronie www.asyinternetu.szkolazklasa.org.pl i informacja drogą mailową)
 • zawieranie umów z Uczestnikami – 13 – 20 listopada 2020 r.
 • realizacja działań przez Zespoły w ramach minigrantów – 13 listopada 2020 r. – 17 stycznia 2021 r.
 • składanie sprawozdań przez Uczestników – do 29 stycznia 2021 r.

Sprawozdania

Zależy nam na krótkich i konkretnych odpowiedziach. Prosty formularz sprawozdawczy zostanie wysłany mailem Uczestnikom, których akcje otrzymają minigrant.