Polecamy publikację, która podsumowuje realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Biurem Edukacji m. st. Warszawy i Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń program „Edukacja I klasa”.

W programie tym, bazując na doświadczeniach „Nauczycielki I klasa” wypracowaliśmy modelu rozwoju zespołów edukacji wczesnoszkolnej (nauczycielki i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języków obcych, WF, religii, etyki, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze, psycholodzy i pedagodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół) w zakresie zarządzania i  organizacji efektywnego procesu
nauczania i uczenia się, a także w w metodyce pracy z najmłodszymi uczniami i współpracy z rodzicami.

Jednym z efektów programu było opracowanie dobrych praktyk oraz materiałów edukacyjnych dotyczących istotnych obszarów pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej. W publikacji znajdziecie przydatne narzędzia dotyczące:

  • pracy zespołowej nauczycieli oraz ich wzajemnego uczenia się we współpracy (od budowania zespołu, poprzez wspólne planowanie pracy i realizację zadań, poprzez dzielenie się dobrymi doświadczeniami, obserwacje koleżeńskie aż do wspólnego świętowania sukcesów);
  • zarządzania klasą (w tym rozdziale piszemy m.in. o integracji, budowaniu klasowych zasada zachowania i kształtowaniu języka sterowania zachowania uczniów; jest też o motywacji, planowaniu lekcji i ocenianiu; przypominamy też znaczenie metod aktywizujących i organizacji przestrzeni do uczenia (się))
  • współpracy z rodzicami (tu znajdziecie wskazówki dotyczące organizacji spotkań z rodzicami i bieżącej komunikacji; praktycy radzą też, jak radzić sobie w trudnych relacjach oraz jak mocniej angażować rodziców w proces wychowania i uczenia się dzieci).