W ramach podsumowania programu Solidarność. Podaj dalej! przeprowadziliśmy warsztaty w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej Nowy Świat w Gdańsku. 

Podczas wizyt Natalia z naszego zespołu przeprowadziła warsztaty, na których uczniowie i uczennice analizowali w grupach fotografie z programu oraz wykonali plakaty omawiającej ważne dla nich problemy społeczne. W szkole w Gdańsku tematami, które opisały młode osoby były: rasizm, bezdomność oraz sytuacja osób transpłciowych. W kontekście ostatniego tematu uczestników i uczestniczki warsztatu najbardziej poruszyło zdjęcie Piotra Łapińskiego Milo już z nami nie ma. Forma warsztatowa pozwoliła otworzyć się na rozmowę i jedna z uczennic przytoczyła osobistą historię ze swojego życia dotyczącą kryzysu psychicznego bliskiej jej osoby. 

W kołobrzeskiej szkole młode osoby podkreślały tematy takie jak: hejt w sieci, brak tolerancji dla odmienności oraz akceptacja siebie (ciałopozytywność).Największe emocje w ostatniej edycji programu wzbudziła fotografia Meyera pt. Turniej halówki. Zdjęcie porusza temat  równości płci w sporcie. W poprzedniej edycji Solidarność. Podaj dalej! szeroko komentowanymi zdjęciami były fotografie autorstwa Elviry Megías Quirós zwracające uwagę na zdrowie psychiczne oraz Marty Rybickiej prezentujące międzypokoleniową solidarność.

Cieszymy się, że mieliśmy okazję poznać osoby uczestniczące w programie Solidarność. Podaj dalej! i podyskutować o tym, jak odbierają przygotowane przez nas materiały, a także dowiedzieć się, o czym młode osoby chcą rozmawiać.

Odwiedziliśmy szkoły w Kołobrzegu i Gdańsku

Odwiedziliśmy szkoły w Kołobrzegu i Gdańsku

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z: La Ligue de l’enseignement – Francja, Fundacion CIVES – Hiszpania, CMS, Center for Peace Studies – Chorwacja, Humanitas – Słowenia, ARCI – Włochy