Czy uważność to mistyczne doznanie? Marta Puciłowska rozmawia z Ewą Orłowską z Fundacji Edumind Uważność w Edukacji o mitach, które narosły wokół mindfulness i wspólnie próbują rozbroić te najbardziej popularne.

Podcast powstał w ramach programu Rozmawiaj z Klasą, którego częścią jest projekt Krople Uważności. Krople Uważności realizuje Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Edumind Uważność w Edukacji dzięki finansowaniu AstraZeneca Young Health Programme.

Ewa Orłowska – trenerka uważności (MBSR, MBLC, MBLC-YA i .b) oraz Porozumienia bez Przemocy. Mediatorka, superwizorka treningu mindfulness w Mindfulness Association. Pracowała jako nauczycielka i dyrektorka szkoły, nauczyciel-konsultant w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Obecnie aktywna w doskonaleniu zawodowym nauczycieli – teacher trainer, członek zespołu Budząca się szkoła, oddolnego ruchu zmian w edukacji.