Warszawska oświata to nie tylko przedszkola i szkoły, to także placówki wychowania pozaszkolnego, które odgrywają znacząca rolę w budzeniu i rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. VIII Ogród Jordanowski funkcjonuje od 1971r i jest jedną z pięciu tego typu placówek w Warszawie. Jest placówką oświatową, która stale się rozwija i m.in. dzięki temu stanowi ważne ogniwo uzupełniające i rozszerzające proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Placówka spełnia ważne zadania w zakresie: edukacji, wychowywania, opieki, upowszechniania kultury, profilaktyki, sportu i rekreacji, które w VIII Ogrodzie Jordanowskim realizowane są poprzez: bezpośrednią działalność dydaktyczno – wychowawczą, stałe formy zajęć organizację zajęć okazjonalnych: otwarte imprezy i akcje; konkursy, przeglądy, zawody, warsztaty, festyny itp.; organizację form zajęć okresowych typu Lato, Zima w mieście. Oferta zajęć organizowanych w placówce uzupełnia lukę istniejącą pomiędzy ofertą pozalekcyjną w przedszkolach i szkołach, a zajęciami komercyjnymi.

Młodzieżowa społeczność VIII Ogrodu Jordanowskiego jest zupełnie wyjątkowa – są to osoby, które w większości zaczęły uczęszczać do placówki jako przedszkolaki. Rekordzistka jest związana z Ogrodem nieprzerwanie od 13 lat! Cała grupa uczestnicząca w programie traktuje placówkę jak swój drugi dom a ludzi będących jego częścią jak swoją rodzinę. Wszyscy są członkami samorządu Ogrodu i czują dużą odpowiedzialność za współtworzenie jego oferty.

Diagnoza potrzeb pokazała, że dla młodzieży najważniejsze jest spędzanie czasu wspólnie, bycie ze sobą niezależnie od formy spędzania czasu. Młodzież jest bardzo zadowolona z oferty, jaka jest do nich skierowana w placówce. Ich ulubionymi przedsięwzięciami są wycieczki, kolonie, zimowiska i nocowanie w Ogrodzie. Mają również dużą samodzielność i wolność w organizowaniu przedsięwzięć i realizacji pomysłów. Kolejną ich wielką pasją są zajęcia muzyczne. Warsztaty pokazały, że młodzież ma już spore doświadczenie w pracy z projektami i warto nauczyć ich jak pozyskiwać środki zewnętrzne za swoje działania.

Ekspertka od pozyskiwania grantów pokazała młodzieży jakie są programy grantowe, z których mogliby ubiegać się o finansowanie oraz jak taki wniosek przygotować. Młodzież ma w planach przygotowanie takowego wniosku gdy zostaną uruchomione procedury konkursowe. Najbardziej chcieliby pozyskać finansowanie na porządny mikrofon do imprez muzycznych.