Oddajemy w Wasze ręce Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)- właśnie opracowany dokument programowy, którego współwydawcą jest Fundacja Szkoła z Klasą, a jedną z inicjatorek i współautorek – Alicja Pacewicz.

Nauczyciele i nauczycielki coraz mocniej zdają sobie sprawę z istotnej roli, jaką nowe media odgrywają w życiu młodych ludzi, w tym dzieci. Ciągle jednak brak im zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i narzędzi, aby rozwijać złożone kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe swych uczennic i uczniów. Równocześnie uczenie się mądrego korzystania z edukacyjnych zasobów sieci jest dziś jedną z kluczowych sił napędowych rozwoju zawodowego – pojedynczych osób i całego grona pedagogicznego. MEMIC zachęca do wychodzenia w edukacji cyfrowej poza TIK, czyli tradycyjnie rozumiane technologie informacyjne i cyfrowe. Zachęcamy do lektury i korzystania z pomysłów z publikacji – dostępna jest na otwartych licencjach.