Szkoła może i powinna być jednym z kluczowych miejsc, gdzie tworzy się kapitał społeczny. Do tego potrzebujemy edukacji zorientowanej na wartości i demokrację, na współdziałanie i dobre relacje. Bo im bardziej sobie ufamy i umiemy ze sobą współpracować, tym szybciej dostrzegamy okazje rozwojowe i skuteczniej rozwiązujemy problemy.

Zachęcamy do lektury Programu budowy zaufania społecznego. Będzie o edukacji, ale też innych obszarach ważnych dla kapitału społecznego w Polsce.