W Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu uczniowie z kilku klas realizowali działania projektowe. Efekty ich prac naprawdę robią wielkie wrażenie. 

Pod okiem swojej nauczycielki i koordynatorki R-EU-Connected, Pani Beaty Orczyk, uczniowie uczestniczyli w serii zajęć dotyczących Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że Pani Beata pracowała zarówno z młodszymi klasami nad Odą do radości, jak i najstarszymi uczniami nad Europejską Inicjatywą Obywatelską i debatą parlamentarną. Można powiedzieć, że cała szkoła odkrywała na nowo czym dla nich jest Unia Europejska, jakie wartości za sobą niesie i jak aktywnie działać jako obywatel UE. 

Klasy VI z zaangażowaniem śpiewały i tworzyły nowe słowa europejskiego hymnu. Natomiast klasy VII i VIII debatowały i projektowały drzewa wartości europejskich.  

Jakie wartości są ważne dla współczesnej młodzieży?

Na drzewkach pojawiały się m.in. takie słowa jak: demokracja, solidarność, tolerancja, wolność, równość, zaufanie, współpraca, uczciwość, bezpieczeństwo, demokracja. A także całe zdania, np.: 

  • „Jesteśmy różni i to jest piękne”
  • „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”

Ten las europejskich wartości zapadnie nam w pamięć również ze względu na piękne symboliczne ozdoby, trójwymiarowe projekty oraz ekologiczne podejście. Brawo!

Tym bardziej żałujemy, że tak szczegółowo przygotowana i zaplanowana na 12 marca 2020 symulacja obrad Parlamentu Europejskiego w tej szkole, dotycząca ochrony środowiska naturalnego w państwach członkowskich UE, nie doszła do skutku z powodu COVID-19.

Życzymy powodzenia w dalszych działaniach. 

R-EU-CONNECTED: drzewa wartości europejskich w SP 4 w Bolesławcu

ERAZMUS PLUS logo

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Francji, Włoch, Chorwacji i Grecji dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.