Pierwszym etapem projektu R-EU-Connected było przygotowanie i przetestowanie materiałów edukacyjnych dotyczących Unii Europejskiej i jej wartości. Wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami i unijnymi ekspertami opracowaliśmy scenariusze zajęć dla uczniów i nauczycieli ze wszystkich poziomów kształcenia.

Szkoły biorące udział w projekcie, czyli nasi najważniejsi, lokalni eksperci przetestowali już część tych materiałów. 

W XIX Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie odbyły się symulacje obrad Parlamentu Europejskiego, w którym uczestniczyły trzy klasy. Uczniom i uczennicom bardzo spodobała się taka forma aktywności na lekcjach. Chwalili się wzajemnie za rzetelne przygotowanie argumentów i informacji na wybrane tematy do debaty. Uczestnicy przekonali się również jak ważna jest umiejętność publicznego przemawiania. Nie mogą doczekać się kolejnych zajęć i debat w nowym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 58 w Warszawie zmierzyła się z trudnym wyzwaniem napisania własnej, autorskiej wersji hymnu Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy ich słowa.

 

Jesteśmy dziećmi z Warszawy
Gdzie Europy serce jest!
Mamy tutaj swoje sprawy
Własne, ale wspólne też!

Nie jest brudne nasze Bródno,
Na Zaciszu cichy gest, 
Kiedy jest nam bardzo trudno
w Cafe zawsze sąsiad jest!

Jest z Targówka minut kilka,
By do Pragi przenieść się, 
Albo pobiec w stronę Wilna,
Kiedy sąsiad woła Cię!

W dziesięć minut kawał świata, 
Możesz z nami zwiedzić w mig, 
Albo poznać w szkole brata, 
I świat zwiedzać razem z nim!

Zachęcamy Was, abyście znaleźli w internecie instrumentalną wersję Ody do Radości i spróbowali odśpiewać ją samodzielnie korzystając ze zmienionych słów hymnu.

ERAZMUS PLUS logo

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Francji, Włoch, Chorwacji i Grecji dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.