Nasi partnerzy z Ukrainy i Gruzji oraz przedstawicielka Centrum Nauki Kopernik wzięli udział w międzynarodowej konferencji poświęconej nauce i nowym technologiom, podczas której opowiedzieli o działalności Klubów Młodego Odkrywcy.

9-11 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja Ecsite online, która zgromadziła ponad 1200 osób z europejskich centrów nauki i muzeów zaangażowanych w promocję nauki i korzystających z nowych technologii. Spotkanie było niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z różnych krajów, uczestnictwa w sesjach kreatywnych, poszerzenia wiedzy z zakresu promocji oraz rozwoju nauki i nowych technologii. Trzy dni wykładów, spotkań i warsztatów dotyczyły m.in.: utrzymania zaangażowania online w czasie post-pandemicznym, połączenia sztuki i nowych technologii, czy roli muzeów w alarmowaniu o kryzysie klimatycznym.

Rewolucja Kopernikańska w edukacji?

Jedna z sesji poświęcona była rozwijaniu umiejętności XXI wieku w edukacji, której świetnym przykładem są Kluby Młodego Odkrywcy. W Polsce, Ukrainie i Gruzji prowadzonych jest już ponad 1000 klubów, a od tego roku zaczną swoją działalność również placówki w Armenii. W ramach aktywności klubów młode osoby odkrywają świat za pomocą doświadczeń i eksperymentów.

W panelu wzięły udział: Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik – koordynatorka Klubu Młodego Odkrywcy w Polsce, Nato Samkharadze z Illia State University – koordynatorka programu Klub Młodego Odkrywcy w Gruzji, Olena Pavlyuk – dyrektorka Lviv Open Lab – jednego z koordynatorów Klubu Młodego Odkrywcy w Ukrainie, Barbara Szymańska-Markowska ze szkoły podstawowej w Zabrzu oraz Elżbieta Miterka wykładowczyni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Cieszymy się, że nasi partnerzy mieli okazję do podzielenia się doświadczeniem funkcjonowania Klubu Młodego Odkrywcy w swoich krajach.

Więcej informacji o rozwoju programu Klubu Młodego Odkrywcy na Wschodzie można znaleźć na stronie programu.

 

Partnerem merytorycznym programu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce, a strategicznym – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Projekt finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse administrowanego przez Fundację Civis Polonus.