Z wielką przyjemnością zapraszamy warszawskie szkoły ze wszystkich poziomów kształcenia do udziału w drugiej edycji programu Zaprojektuj szkołę, realizowanym w roku szkolnym 2018/2018 dzięki wsparciu Biura Edukacji m.st. Warszawy

Zaprojektuj szkołę wspiera merytorycznie szkoły w projektowaniu i wprowadzaniu zmian w przestrzeni edukacyjnej.  W naszym przekonaniu budynek szkolny powinien służyć uczniom i nauczycielom, dawać im przestrzeń do rozwoju, zdobywania nowych umiejętności oraz budowania relacji i integrowania społeczności szkolnej.

Nie chodzi nam tylko o zmianę architektoniczną, ale również o zachęcenie uczniów do podejmowania działań w szkole, rozbudzenie w nich poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności za własne otoczenie, rozwijanie kompetencji XXI wieku. Dorośli i młodzież pracują tu na zasadzie partnerskiej i wspólnie starają się przemodelować przestrzeń w duchu współczesnej edukacji.

Rekrutacja trwa od 7 do 28 września 2018 roku (lub do wyczerpania miejsc).

Zapraszamy wszystkie szkoły, które chcą otworzyć się na partycypacyjny model działania i zmienić swoją przestrzeń w duchu współczesnej edukacji.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.