Coraz częściej zwracamy uwagę na to, w jakiej przestrzeni uczą się na co dzień uczniowie i uczennice. Z jednej strony ważna jest estetyka i funkcjonalność pomieszczeń, a z drugiej przestrzenie dające poczucie bezpieczeństwa, umożliwiające wyciszenie i odpoczynek.

Przestrzeń w szkole można zmieniać na wiele różnych sposobów, np. wprowadzając drobne zmiany takie jak kilka kolorowych poduszek, na których można odpocząć podczas przerw, czy udekorowanie sali elementami, które wybierają i przygotowują uczniowie i uczennice. Ważne jest, aby przestrzeń, w której spędza się kilka godzin dziennie, była przyjazna i wspierająca, nie rozpraszała, a wspomagała proces edukacyjny i dawała poczucie bezpieczeństwa.

W programie Razem w Klasie przyznajemy granty na realizację projektów umożliwiających zmianę i dostosowanie przestrzeni szkolnej, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychicznych uczniów i uczennic w szkole. Grant w wysokości 10 tys. złotych przyznamy 20 wybranym w konkursie szkołom! 

 • W konkursie mogą wziąć udział szkoły zapisane do programu Razem w Klasie.
 • Rekrutacja jest dwuetapowa.
 • Projekty powinny zakładać zaangażowanie społeczności szkolnej, łącznie z uczniami i uczennicami polskimi oraz z doświadczeniem migracji i uchodźstwa z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci lub młodzieży z Ukrainy. 
 • Priorytetowo są traktowane szkoły, w których – w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego – uczą się uczniowie i uczennice z Ukrainy. 

Rekrutacja 

Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy

I etap 

Uwaga! Rekrutacja została przedłużona i potrwa od 9 stycznia 2023 do momentu wpłynięcia pierwszych 400 zgłoszeń, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2023. O zamknięciu formularza zgłoszeniowego poinformujemy na stronie. 

Aby zgłosić swój pomysł na projekt zmiany przestrzeni szkolnej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapoznaj się z wyciągiem pytań z formularza, przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. 

Zgłoszenia dokonuje pracownik szkoły, która jest zapisana do programu Razem w Klasie. Zgłaszającym może być: dyrektor, nauczyciel, pedagog lub inny pracownik szkoły. Należy podać również dane drugiego pracownika szkoły, który będzie wspierać Zgłaszającego w realizacji Projektu. 

W I etapie zależy nam na poznaniu Waszego wstępnego pomysłu na projekt: w jaki sposób zostaną zaangażowani uczniowie i uczennice i na jakich etapach, jak wpisze się on w potrzeby społeczności szkolnej, a w szczególności uczniów i uczennic, służąc poprawie ich dobrostanu. 

400 pierwszych zgłoszeń spełniających wymogi formalne zostanie ocenionych przez nas pod kątem merytorycznym. Spośród zgłoszeń zostanie wybrane 50 szkół, które zaprosimy do II etapu rekrutacji. 

II etap 

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji są zobowiązani wziąć udział w webinarze dotyczącym pracy w szkole metodą design thinking w dniu 15 lutego 2023 r. (w godzinach popołudniowych). 

Po webinarze Uczestnikom udostępnimy formularz zgłoszeniowy do II etapu. Na jego wypełnienie będzie czas od 16 lutego do 3 marca 2023 r.  

W drugim etapie zależy nam na tym, by bardziej szczegółowo poznać Wasz pomysł na projekt i zaangażowanie społeczności szkolnej oraz planowane wydatki. 

20 wybranych projektów otrzyma grant, a informację o przyznaniu grantów ogłosimy do 21 marca 2023 r. 

Harmonogram 

 • 9.01: ogłoszenie Konkursu Grantowego; 
 • 9-31.01.2023: przyjmowanie zgłoszeń w pierwszym etapie rekrutacji;
 • 1.02-9.02.2023: prace komisji w pierwszym etapie rekrutacji;
 • 10.02.2023: informacja dla Zgłaszających o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do drugiego etapu;
 • 15.02.2023: webinar dla Zgłaszających oraz innych pracowników szkoły zaangażowanych w realizację Projektu biorących udział w pierwszym etapie rekrutacji i  zakwalifikowanych do drugiego etapu; 
 • 16.02-03.03.2023: przyjmowanie zgłoszeń Projektów w drugim etapie rekrutacji; 
 • 6-16.03.2023: prace Komisji Ekspertów;
 • 17-21.03.2023: informacja dla Zgłaszających o przyznaniu grantu; 
 • 17.03-7.04.2023: podpisywanie umów finansowych ze szkołami;
 • 18.03-15.06.2023: warsztaty stacjonarne w szkołach, w których realizowane będą Projekty;
 • 04.2023-09.2023: realizacja Projektów;
 • Do 15.11.2023: sprawozdanie z realizacji Projektu: fotorelacja (plus ewentualnie krótki film),  sprawozdanie merytoryczne, zestawienie wydatków.