Jesteśmy zespołem, w którym relacje są ważne. Dajemy przestrzeń na rozwój, na własne pomysły i inicjatywę. Z nami będziesz nie tylko poznawać, ale i tworzyć nowe trendy w edukacji. Lubimy się uczyć i dbamy o rozwój swój i organizacji. Kogo szukamy?

PR i communication manager(ka)

Asystent(ka) biura/programów Fundacji

PR i communication manager(ka)

Jako PR i communication manager(ka) będziesz odpowiadać za budowanie wizerunku Fundacji Szkoła z Klasą oraz w szczególności za budowanie wizerunku programu Asy Internetu:

 • dbać o budowanie rozpoznawalności Fundacji, jej programów i jej pracowników w Polsce i 5 innych krajach w regionie
 • budować markę Fundacji jako eksperta w dziedzinie edukacji i kształcenia w zakresie umiejętności cyfrowych
 • pozycjonować Fundację jako zaangażowany podmiot na rynku edukacyjnym, dysponujący kompetencjami doradczymi i wyznaczający standardy w obszarze edukacji nauczycieli
 • dbać o widoczność Fundacji Szkoła z Klasą i programu Asy Internetu w mediach tradycyjnych i społecznościowych
 • współpracować z partnerami realizującymi program Asy Internetu za granicą, na terenie Europy Środkowo-Wschodniej
 • budować regularną komunikację wokół programu Asy Internetu i jego wpływu na budowanie kompetencji cyfrowych w Polsce i za granicą
 • znajdować (we współpracy z zespołem w Polsce i za granicą) “impact stories” dotyczące programu Asy Internetu, które warto dalej promować
 • nadzorować i zlecać tworzenie materiałów audiowizualnych (i innych) promujących “impact stories”
 • przybliżać ciekawe osoby, inicjatywy i wydarzenia związane z programem Asy Internetu
 • budować ekosystem partnerów medialnych i influencerów i zarażać ich pasją do innowacyjnej edukacji
 • budować relacje z dziennikarzami, stakeholderami i policymakerami w obszarze edukacji i nowych technologii
 • tworzyć teksty promocyjne i komunikaty prasowe
 • planować w trybie kwartalnym działania komunikacyjne i regularnie raportować efekty
 • podejmowanych działań

Szukamy osoby, która:

 • interesuje się edukacją i chce się nią zajmować
 • chce przyczynić się rozwoju cyfrowych umiejętności w regionie
 • ma min. 3 lata doświadczenia w komunikacji i PR
 • jest sprawna językowo, lubi i umie pisać oraz tworzyć atrakcyjne komunikaty zarówno po polsku, jak i po angielsku
 • ma doświadczenie w budowaniu relacji z dziennikarzami, policymakerami i stakeholderami,
 • potrafi stworzyć bazę najbardziej odpowiednich mediów i autorów i dotrzeć do niej ze swoim przekazem
 • myśli nieszablonowo i umie szukać nowych kanałów dotarcia
 • mówi po angielsku na zaawansowanym poziomie, płynnie pisze, tworzy komunikaty w tym języku
 • zna i aktywnie korzysta z portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram), potrafi wskazać influencerów na każdej z tych platform i różnicować przekaz tak, by dopasować go do specyfiki danego portalu
 • rozumie wymagania mediów, umie przygotować materiały pod wymogi mediów internetowych oraz tradycyjnych
 • umie planować swoją pracę, przygotowywać i egzekwować plany
 • lubi pracować w zespole, dzielić się swoim doświadczeniem, ale też sama ciągle chce się uczyć

Wynagrodzenie na tym stanowisku (w przypadku umowy o pracę): 4000-5000 zł netto

Asystent(ka) biura/programów Fundacji

Jako osoba odpowiedzialna za wsparcie biura i programów Fundacji Szkoła z Klasą będziesz realizować takie zadania jak:

 • prowadzenie sekretariatu oraz dbanie o sprawy biurowe i administracyjne Fundacji
 • wspieranie Zarządu i dyrektorów programowych w ich bieżącej pracy
 • wspieranie działu finansowego w zbieraniu podpisów, dbaniu o kompletność dokumentów finansowych, archiwizacji dokumentów
 • porządkowanie dokumentów
 • przygotowywanie prezentacji, tabelek etc.
 • zamawianie materiałów biurowych i programowych
 • wspieranie koordynatorów Fundacji w prowadzeniu wydarzeń i spotkań (zarówno stacjonarnych, jak i online)
 • w miarę potrzeb wspieranie koordynatorów w dbaniu o dokumentowanie działań, zbieranie i analiza danych, przygotowywanie prezentacji i sprawozdań
 • wsparcie innych, bieżących działań w Fundacji

Poszukujemy osoby:

 • chcącej rozwijać się w obszarze edukacji
 • skrupulatnej, zorganizowanej, samodzielnej, doświadczonej w planowaniu własnej pracy
 • która wie i rozumie, że dokumenty są ważne
 • lubiącej pracować w zespole, otwartej
 • z umiejętnością przygotowywania prezentacji i przejrzystych tabelek

Wynagrodzenie na tym stanowisku (w przypadku umowy o pracę): 2500-3500 zł netto

 

Brzmi dobrze? Czekamy na Ciebie!

Prosimy Cię o przesłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl. W tytule napisz nazwę stanowiska, które Cię interesuje. Oczekujemy też, że opowiesz nam coś więcej o sobie – krótko i ciekawie, w dowolnej formie. Zgłoszenia bez tego „dodatku” nie będą brane pod uwagę. Na aplikacje czekamy do 10.10.2021 r.

Biuro Fundacji zlokalizowane jest w centrum Warszawy – to zabytkowa kamienica, nie ma dostępu dla osób poruszających się na wózku. Jeśli tylko praca w biurze będzie możliwa (pandemia), będzie nam zależało na tym, żebyś przychodził/a do biura regularnie. Praca zdalna oczywiście wchodzi w grę, ale docelowo jako opcja uzupełniająca/dodatkowa możliwość, nie jako główna forma pracy.

 

Fundacja Szkoła z Klasą informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 19 w Warszawie.
 2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Fundacji jest Agata Łuczyńska, adres e-mail: fundacja@szkolazklasa.org.pl, tel. 22 658 00 73.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Udział w rekrutacji nie jest możliwy bez udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przetwarzanie podanych przez dysponenta danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem fundacja@szkolazklasa.org.pl.
 8. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż konieczność przeprowadzenia rekrutacji. Po tym okresie dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.
 11. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.