Wszystkie placówki edukacyjne zapraszamy do udziału w międzynarodowym programie Solidarność. Podaj dalej!.

Jego celem jest edukacja młodych ludzi na rzecz równości w różnorodności i walka z uprzedzeniami. Program daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnych form dyskryminacji, uczy wrażliwości, budzi zainteresowanie innymi, rozwija wyobraźnię.

Praca w programie opiera się na innowacyjnej metodzie pracy z uczniami, łączącej analizę obrazów oraz warsztaty pisarskie. Młodzi ludzie na początku uczą się analizować i interpretować współczesne fotografie, odkrywać różnorodne znaczenia, które niosą ze sobą codzienne sytuacje uwiecznione na zdjęciach. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich. Kulminacyjny moment programu przypada na 21 marca 2018 r., kiedy to młodzi ludzie będą wysyłali przygotowane przez siebie kartki pocztowe  do losowo wybranych nieznajomych.

W ramach programu nauczycielom oferujemy:

  • darmową obszerną publikację dotyczącą tematyki antydyskryminacyjnej, zawierającą poradniki scenariusze zajęć z analizy obrazów i pomysły na warsztaty pisarskie;
  • bezpłatne szkolenie z ww. obszarów (w styczniu lub w lutym 2018 r.);
  • zestaw materiałów graficznych (plakatów i pocztówek) do wykorzystania w projekcie.

 

Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 15 grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej o programie:

 

ERAZMUS PLUS logo

Program współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Jego liderem jest La Ligue d’Enseignement (Francja), a partnerami są Fundacja Szkoła z Klasą (Polska), Fundación Cives (Hiszpania) i Centar Za Mirovne Studije (Chorwacja).