Od 2021 roku Kluby Młodego Odkrywcy intensywnie rozwijają się również w Armenii. W ramach wsparcia opiekunów KMO i dzielenia się dobrymi praktykami pracy w szkole odbyły się trzy webinar z ekspertkami i ekspertem z Polski.

Pierwsze styczniowe spotkanie dotyczyło niestandardowych metod pracy z uczniami i uczennicami. Marta Florkiewicz-Borkowska – nauczycielka, trenerka i arteterapeutka opowiadała o tym, jak zacząć pracę metodą projektową w swojej klasie. Dzieliła się swoimi doświadczeniami i podawała przykłady niewielkich projektów, które rozwijają umiejętności współpracy w grupie i dają młodym osobom poczucie sprawczości. Nauczycielka opowiadała również o odwróconej lekcji, czyli takiej metodzie, w której uczniowie i uczennice zapoznają się z nowym materiałem w domu, a podczas lekcji ćwiczą przyswojoną wiedzę w praktyce.

Drugie spotkanie miało zupełnie innych charakter – trener i specjalista od nowych technologii – Kamil Śliwowski, opowiadał o ciekawych aplikacjach, które można wykorzystać w pracy na lekcji. Wśród wymienionych przez niego aplikacji były m.in. EdPuzzle dający możliwość dodawania zadań do filmu, czy Picture This – aplikacja do identyfikowania roślin i zwierząt, którą można wykorzystać na lekcji biologii.

Ostatni webinar prowadziła Oktawia Gorzeńska – doświadczona dyrektorka szkoły. Spotkanie dotyczyło organizacji środowiska szkolnego, aby sprzyjało dbaniu o dobrostan nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Prowadząca opowiadała o tym, jaką rolę powinien odgrywać dyrektor lub dyrektorka szkoły, a jaką nauczyciel i nauczycielka. Podkreślała, jak ważne w edukacji są relacje oraz sprzyjające środowisko szkolne, w tym także przestrzeń architektoniczna. Ustawienie ławek i estetyka wnętrz w zależności od potrzeb sprzyjają pracy indywidualnej, grupowej i umożliwiają wyciszenie się.

W spotkaniach wzięło w sumie udział kilkadziesiąt osób prowadzących Kluby Młodego Odkrywcy w Armenii. Nie zabrakło pytań i komentarzy. Osoby uczestniczące chętnie dzieliły się również przykładami stosowania różnych metod i rozwiązań w swoich placówkach. Kolejne spotkania już wkrótce!


Partnerem merytorycznym programu jest Centrum Nauki Kopernik – Koordynator Klubów Młodego Odkrywcy w Polsce.
Program KMO jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse” administrowanego przez Fundację Civis Polonus.