Od dzisiaj do nowej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 mogą rejestrować się uczestnicy ze zgłoszonych szkół. Rejestracja została przedłużona i potrwa do 13 listopada.

Po zgłoszeniu do programu szkoły i dokonaniu płatności za udział w programie możliwa jest rejestracja uczestników do programu. Formularz rejestracji uczestników powinny wypełnić przynajmniej cztery osoby ze szkoły: dyrektor (lub wicedyrektor), koordynator (wybrany spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciel i inny pracownik szkoły (pedagog, psycholog, bibliotekarz, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: do pracy w zespole rekomendujemy zaprosić również uczniów, ale nie rejestrują się oni w programie jako członkowie Zespołu. Jeśli uczestniczą w pracach, koordynator uwzględnia ich rolę w swoich opisach na platformie programu.

Każda z zarejestrowanych osób otrzyma dostęp do spersonalizowanego konta na platformie programu, gdzie będzie można znaleźć materiały edukacyjne, w tym te dotyczące realizacji programu. To na platformie Szkoły z Klasą 2.0 koordynator będzie opisywał działania swoje szkoły oraz kontaktował się z moderatorem – opiekunem merytorycznym szkoły.

UWAGA: Logowanie na platformie programu będzie możliwe dopiero po mailowego potwierdzenia rejestracji.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.