Pod koniec listopada nauczycielki i nauczyciele uczestniczące w programie wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym, które odbyło się w Warszawie. To były dwa dni pełne inspiracji do pracy z obrazem i tekstem pisanym oraz rozmów na ważne tematy!

Ważną częścią udziału w programie Solidarność. Podaj dalej! jest uczestnictwo nauczycieli i nauczycielek w szkoleniu, podczas którego poznają różne scenariusze zajęć z analizy obrazu i warsztatów pisarskich. Tegoroczne sesje warsztatowe poprowadziły Izabela Meyza i Małgorzata Leszko.

Pierwsza część spotkania poświęcona była analizie fotografii wybranych do tegorocznej edycji programu. Osoby uczestniczące dyskutowały na temat tego, co widzą. Prowadzące zwracały szczególną uwagę na oddzielenie tego, co widzimy od tego, czego się domyślamy. Szczególne emocje wzbudziło zdjęcie polskiego fotografa Piotra Łapińskiego dotyczące kryzysu zdrowia psychicznego. Na obrazie widać dwie osoby, które wtulone w siebie stoją na moście. Zanim osoby uczestniczące poznały historię fotografii, próbowały zgadywać, co mogło się wydarzyć i z jakimi emocjami borykają się sfotografowane postaci.

Druga część szkolenia poświęcona była warsztatom pisarskim, czyli pisaniu kartek. Nauczycielki i nauczyciele mieli okazję napisać kartkę do innej osoby z grupy, a następnie otrzymać od niej odpowiedź. Okazało się, że napisanie wiadomości szczerze wyrażającej swoje uczucia i przemyślenia, która skłoni drugą osobę do odpowiedzi, nie jest wcale takie proste. Grupa dyskutowała również na temat zasad, które powinny obowiązywać w klasie podczas pisania kartek. Czy tekst powinien być sprawdzony i oceniony przez nauczyciela i nauczycielkę? A może pozostawienie młodym osobom swobody, zaakceptowanie, że tekst nie musi być idealny pod względem poprawności językowej, pozwoli uczniom i uczennicom na pełne wyrażenie swoich myśli i emocji? To nauczycielki i nauczyciele sami zdecydują, jakie zasady wprowadzą podczas warsztatów w swoich klasach.

Szkolenie zakończyliśmy pełni pozytywnej energii i gotowi do działania. Wszyscy liczymy na szybkie, ponowne spotkanie w jeszcze większym gronie. Mamy też nadzieję, że uczestniczki i uczestnicy skorzystają ze zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami i uczennicami w swoich szkołach. Na początku czeka ich wspólna analiza zdjęć zaproponowanych przez organizatorów. Jak co roku, z każdego kraju partnerskiego (Polski, Włoch, Francji, Słowenii, Chorwacji i Hiszpanii) wybierana jest jedna fotografia poruszająca ważny temat społeczny. W tegorocznej edycji obrazy dotyczą: dyskryminacji, kryzysu zdrowia psychicznego, nierówności społecznych, równości płci i rasizmu. Kolejnym zadaniem młodych ludzi, wspieranych przez nauczycieli i nauczycielki, będzie wysłanie do nieznajomych wiadomości z przesłaniem solidarności. Przekaz ten zostanie zamieszczony na pocztówkach prezentujących wybrane przez siebie zdjęcie.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie wszystkie osoby mogły dojechać na szkolenie stacjonarne. Dla nich zorganizujemy spotkania online, które odbędą się na początku nowego roku.

Szkolenie nauczycielek i nauczycieli w programie Solidarność. Podaj dalej!

 

Projekt Solidarność. Podaj dalej! realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z: La Ligue de l’enseignement – France, Fundacion CIVES – Spain, CMS, Center for Peace Studies – Croatia, Humanitas – Slovenia, ARCI – Italy.