Działania w programie Szkoło, OdWagi! ruszyły pełną parą. 25 października w Warsztacie Warszawskim odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli z 10 warszawskich placówek.

Wydarzenie łączyło elementy spotkania seminaryjnego i warsztatów, a jego celem było przygotowanie kadry nauczycielskiej do realizowania kolejnych działań w programie.

W części wprowadzającej wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania: czym są Szkoły OdWagi? Na czym polega holistyczne podejście do zdrowia? Dlaczego tak ważna jest współpraca szkoły, rodziców i uczniów, aby trwale zmienić nawyki związane ze zdrowiem młodych pokoleń? Co mogą zrobić nauczyciele, aby wspomóc ich w tym procesie? Przedstawiliśmy najnowsze badania i inspiracje z zagranicy związane z edukacją zdrowotną w szkołach, a także omówiliśmy sposoby wsparcia naszych szkół w procesie zmiany.

Następnie postawiliśmy na budowanie sieci wsparcia i integrację, która sprawiła że znacznie lepiej pracowało nam się potem w grupach warsztatowych i dzieliło spostrzeżeniami, pomysłami oraz doświadczeniami.

Głównym punktem programu było zdiagnozowanie, przez zespół Fundacji, potrzeb w obszarze działań prozdrowotnych każdej placówki. Warsztaty wzbudziły wiele emocji i sprawiły, że dyskusja dynamicznie przechodziła w kolejne zagadnienia tematyczne. Udało nam się poznać punkt widzenia uczniów, rodziców oraz samych nauczycieli. Teraz przed nami planowanie kolejnych działań dopasowanych do oczekiwań i specyfiki każdej szkoły.

Jako, że w programie Szkoło, Odwagi dbamy o balans między różnymi obszarami życia, podczas naszego spotkania nie mogło zabraknąć także czegoś dla ciała. Warsztat pt. „Ćwiczenia śródlekcyjne w pracy każdego nauczyciela i pomysły na aktywne przerwy, prowadzony przez Izabelę Pakułę, dostarczył nam nie tylko nowej wiedzy, ale także wielu pozytywnych doznań, inspiracji i zdecydowanie rozruszał nasze mięśnie, podnosząc poziom koncentracji. Uczniowie już niebawem joga na krześle zawita na Waszych lekcjach!

To szkolenie pokazało ogromną potrzebę dzielenia się wiedzą w obszarze wprowadzania zdrowych nawyków w domach i w szkole. Z tym większym entuzjazmem czekamy na kolejne spotkania.

SZKOŁO, ODWAGI!: szkolenie otwierające

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt jest realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.