Już 8 stycznia 2020 (od 9.00 do 17.00), w Domu Kultury Kadr w Warszawie, w międzynarodowym gronie ekspertów i praktyków będziemy rozmawiać o tym, jak uczyć matematyki tak, by pokazywać jej praktyczny wymiar. Przyjrzymy się nowoczesnym strategiom uczenia przedmiotów STEAM, pomysłom na współpracę nauczycieli różnych przedmiotów i dobrym praktykom z zakresu uczenia matematyki z różnych krajów europejskich. W programie wydarzenia przewidzieliśmy warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady – zgłoś się już dziś, wypełniając poniższy formularz.*

 

“Matematyka jest wszędzie” to temat przewodni naszej konferencji. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach dotyczących wykorzystania metody design thinking na lekcjach różnych przedmiotów, pomysłów na innowacyjne lekcje matematyki i wykorzystania nowych technologii do angażowania uczniów. Każdy będzie mógł wybrać najlepszy dla siebie warsztat spośród kilku propozycji. Warsztaty prowadzone będą między innymi przez:

  • Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego (“Klasa myśląca matematycznie”),
  • Centralny Dom Technologii (“STEAM w szkole”), 
  • holenderski Uniwersytet NHL Stenden (“Design-based education”) 
  • Fundację Szkoła z Klasą (design thinking dla początkujących i dla zaawansowanych).
  • prof. dr hab. Małgorzata Makiewicz (“Matematyka bez podręcznika, czyli jak tworzyć własne pomoce dydaktyczne”)

Poza warsztatami w programie przewidziane będą sesje panelowe z udziałem badaczy, ekspertów oraz praktyków z różnych krajów europejskich. Podczas wydarzenia nie zabraknie też głosu uczniów, wierzymy bowiem, że o tym, co ciekawi, a co zniechęca młodych ludzi powinni mówić sami zainteresowani.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe, lunch oraz potrzebne materiały. Konferencja prowadzona będzie w językach polskim i angielskim, wszystkie sesje w języku angielskim będą tłumaczone.

Liczba miejsc jest ograniczona, a aby wziąć udział należy wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji Szkoła z Klasą. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia otrzymacie informacje o zakwalifikowaniu lub wpisaniu na listę rezerwową.

Zapraszamy do udziału w konferencji “Matematyka jest wszędzie”.

Do zobaczenia w styczniu!

 

*ze względu na dużą ilość zgłoszeń, formularz rejestracyjny został zamknięty.

 

 

Program rozwiń

Prelegenci rozwiń

Agata Łuczyńska

Współzałożycielka i prezeska Fundacji Szkoła z Klasą. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i studiów dla menedżerów Promengo. Od ponad 10 lat wspiera nauczycieli i wprowadza do szkół innowacyjne programy (m.in. Szkoła z Klasą 2.0, WF z Klasą, Koduj z Klasą, Wartość dodana). Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się, wykorzystanie nowych mediów w edukacji, a przede wszystkim dbałość o dobre relacje w szkole. Trenerka i autorka programów szkoleń oraz publikacji dla nauczycieli i dyrektorów, poradników oraz programów szkoleń.

Marta Puciłowska

Kulturoznawczyni, tłumaczka ustna, wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, trenerka z wieloletnim doświadczeniem. Tworzy ogólnopolskie i międzynarodowe programy edukacyjne, projektuje narzędzia i materiały dotyczące innowacyjnych metod nauczania, śledzi trendy w edukacji i wprowadza je do szkół w Polsce i za granicą. Fundacja Szkoła z Klasą, którą współprowadzi, współpracuje między innymi z Google czy Mbankiem, ale również z Centrum Nauki Kopernik i Fundacją Stefana Czerneckiego czy Gazetą Wyborczą. W pracy wykorzystuje elementy design thinking (myślenia projektowego), inquiry-based learning (uczenia się przez odkrywanie) i storytellingu.

Anna Baczko-Dombi

Socjolożka, badaczka społeczna, nauczycielka akademicka. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W centrum jej zainteresowań znajdują się decyzje edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem barier w wyborze i uczeniu przedmiotów STEM. Pracę doktorską poświęciła tematyce wykluczenia matematycznego i ucieczki od matematyki. Artykuł przygotowany na podstawie pracy zastał wyróżniony nagrodą im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł o problematyce edukacyjnej. Prowadziła badania dotyczące lokalnych uwarunkowań decyzji edukacyjnych, specyfiki wyboru studiów, szeroko rozumianej problematyki badań instytucjonalnych szkolnictwa wyższego a także tematyki czynników sukcesu. 

Ron Barendsen  

Jest absolwentem nauk społecznych i pedagogiki. Uczył geografii w wielu szkołach i był właścicielem firmy tworzącej oprogramowanie, opracowującej gry edukacyjne i symulacje dla instytucji publicznych i edukacyjnych. Przez ostatnie 20 lat Ron wykładał pedagogikę i e-pedagogikę na Uniwersytecie Nauk Stosowanych NHL Stenden. Jako specjalista od tworzenia programów nauczania, blended learning jest zaangażowany w wiele projektów krajowych i międzynarodowych, koncentrując się na wykorzystywaniu nowych technologii w nauczaniu, uczeniu się opartym na kompetencjach, UDL (universal design for learning) i Design Thinking.

Dr. Roelien Wierda

Jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu w Groningen oraz magistrem pedagogiki. Przez 15 lat uczyła angielskiego w szkole średniej. Następnie rozpoczęła wykłady z pedagogiki na Uniwersytecie Nauk Stosowanych NHL Stenden w Holandii. Jako specjalistka od tworzenia programów nauczania, blended learning jest zaangażowana w wiele projektów krajowych i międzynarodowych, koncentrując się na wykorzystywaniu nowych technologii w nauczaniu, uczeniu się opartym na kompetencjach, UDL (universal design for learning) i Design Thinking. Roelien prowadzi obecnie NHL InnovationLab – wraz ze swoim kolegą Ronem Barendsenem – jednostkę zajmującą się innowacyjnymi praktykami i badaniami w edukacji. 

dr Petros Georgiakakis

Petros uzyskał stopień doktora na Wydziale Systemów Cyfrowych Uniwersytetu w Pireusie. Jego zainteresowania badawcze obejmują ocenę użyteczności wspieranych sieciowo systemów uczenia się opartego na współpracy, w oparciu o zaawansowane technologie edukacyjne z wykorzystaniem wzorców projektowych. Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli STEM, STEAM & STREAM. 

Magdalena Jurewicz

Socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. W Szkole Edukacji – koordynatorka sieci szkół praktyk oraz procesu doskonalenia nauczycieli – mentorów w SE PAFW i UW. Wykładowczyni – współprowadzi przedmioty wychowawcze oraz psychologiczne, a także prowadzi kursy doszkalające dla nauczycieli „100 pomysłów na relacje z uczniami”. Koordynuje projekt Myśląca Klasa.

Işıl Günseli Kaçar

Jest wykładowczynią języka angielskiego na Wydziale Edukacji Języków Obcych na Politechnice Bliskiego Wschodu (METU) w Turcji. Interesuje się edukacją nauczycieli języków obcych, tożsamością nauczycieli języka angielskiego, językiem angielskim jako Lingua Franca, odwróconą lekcją, mentoringiem, integracją technologii z nauczaniem języka angielskiego i nowymi metodami nauczania. Wcześniej pracowała jako nauczyciel w akademickim centrum pisania w METU. Od trzech lat jest zaangażowana w międzynarodowy projekt e-mentoringu o nazwie Myschoolsnetwork wraz z holenderskimi kolegami z NHL Stenden University w Holandii. 

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US

Pomysłodawczyni, od roku 2010 organizatorka i przewodnicząca jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie” (www.mwo.usz.edu.pl). Organizatorka i kierowniczka naukowa corocznych międzynarodowych konferencji dydaktyków matematyki „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura” Math&Art”. Jest ekspertką Naukowego Kolegium Ekspertów ds. Rozwoju Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji przy Instytucie Badawczym NASK.

 
Dominique Persano Adorno

Doktor z fizyki stosowanej jest adiunktem fizyki materii skondensowanej na Wydziale Fizyki i Chemii „E. Segrè ”Uniwersytetu w Palermo. Jej obecne zainteresowania badawcze obejmują elektronikę spinową w półprzewodnikach, zjawiska transportu nieliniowego, materiały 2D i grafen, złożone systemy i bioinżynieria, aktywne uczenie się i edukację naukową opartą na zapytaniach, opracowywanie skutecznych strategii nauczania dyscyplin STEM na poziomie szkolnym i uniwersyteckim. 

Nicola Pizzolato

Jest naukowcem zajmującym się złożonymi badaniami nad systemami i fizyką, a obecnie pracuje jako dyrektor szkoły w Palermo we Włoszech. Zdobył tytuł magistra tytuł magistra fizyki (astrofizyki i astronautyki) w 1997 r. na uniwersytecie w Palermo we Włoszech. Był naukowcem wizytującym od września 1999 r. Do marca 2000 r. W Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), Cambridge (MA), USA, aby badać dane kalibracyjne z kosmicznego teleskopu rentgenowskiego CHANDRA. Otrzymał tytuł doktora dyplom fizyki na Uniwersytecie w Palermo w 2002 r. i pracował jako stypendysta w Obserwatorium Astronomicznym w Palermo „G. S. Vaiana ”w latach 2002–2004.

Raymond in het Velt

Po studiach na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hengelo Raymond in het Veld (1954) pracował przez 15 lat jako nauczyciel uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym czasie studiował także język holenderski na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz pedagogikę na Uniwersytecie w Utrechcie. W latach dziewięćdziesiątych pracował w Psychologicznym Instytucie Pedagogicznym w Amsterdamie, biorąc udział w różnego rodzaju projektach z udziałem dzieci i uczniów, którzy porzucili szkołę

dr Hanna Viitala

Jest pracowniczką naukową i nauczycielką akademicką w dziedzinie edukacji matematycznej na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii i Uniwersytecie Technologicznym Luleå w Szwecji. Jej zainteresowania badawcze dotyczą emocji, rozwiązywania problemów matematycznych i sposobów pracy na lekcji. Obecnie jest zaangażowana m.in w  projekty: „fińska klasa myśląca” – wprowadzających na lekcje matematyki metodę nauczania kładącą nacisk na rozwiązywanie problemów i współpracę uczniów; projekt „fiński MathTrack” – w którym wykorzystuje się mobilne urządzenia do śledzenia wzroku w celu badania zespołowego matematycznego rozwiązywania problemów.

Harma de Vries

Absolwentka nauk społecznych i pedagogiki (specjalizacja: kształcenie nauczycieli). Przez kilka lat uczyła w szkole podstawowej (uczniów w wieku 6-12 lat). Obecnie prowadzi zajęcia z metod badawczych i ma pod opieką studentów odbywających staż przygotowujący do zawodu nauczyciela. Ponadto, od 5 lat pracuje w InnovationLab NHL Stenden, gdzie koordynuje program Wartość dodana, tworzy treści edukacyjne dla międzynarodowej sieci MySchoolsNetwork, jest moderatorką tej sieci, a także pomaga studentom w zakresie wykorzystania nowych technologii i dydaktyki.

Karolina Żelazowska

Nauczycielka w warszawskiej Akademii Dobrej Edukacji. Tutorka, edukatorka, praktyk edukacji pozaszkolnej (tzw. domowej). Członkini Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog (Mistrzowie Kodowania). Microsoft Innovative Educator oraz MIE Expert. Działająca w Centralnym Domu Technologii i Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Współpracująca m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą 2.0., Fundacją Orange (#SuperKoderzy). Doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN.