Wszystkich uczestników projektu Włączeni oraz zainteresowanych włączaniem młodzieży w działania instytucji publicznych zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami. Partycypacja w pracy z młodzieżą. Przewodnik po podstawowych technikach wprowadza w zagadnienia związane z uczestnictwem młodzieży w procesach decyzyjnych. Mamy nadzieję, że będzie wsparciem dla każdego dorosłego pracującego z młodzieżą i pomoże za pomocą prostych technik, świadomie i w przemyślany sposób angażować młodzież w sprawy bezpośrednio ją dotyczące. Pozostałe materiały, zwane ścieżkami działania, pokazują obszary, w których pracujemy z młodzieżą i do których warto młodzież włączyć w roli współodpowiedzialnych.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.