Serdecznie zapraszamy szkoły z całej Polski do udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym R-EU-CONNECTED realizowanym w ramach programu Erasmus + wraz z 4 krajami partnerskimi: Francją, Chorwacją, Włochami, Grecją.

Program skupiony jest wokół wartości europejskich: pomaga poszerzyć wiedzę na temat Unii Europejskiej i zrozumieć, jak członkostwo w Unii wpływa na nasze codzienne życie i odkryć korzyści oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w UE. Ponadto rozwija wśród uczniów kompetencje XXI wieku: krytyczne myślenie, pracę zespołową, rozwiązywanie problemów i komunikację.

Program wspiera realizację podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie, j. polskiego, historii i muzyki. Proponujemy osobne ścieżki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania projektu: rok szkolny 01.01.2019/01.06.2020

Rekrutacja: do 20.01.2018 poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Propozycja dla szkół podstawowych rozwiń

Szkołom podstawowym w projekcie R-EU-CONNECTED proponujemy następujące działania:

w pierwszym etapie projektu uczniowie pod okiem nauczycieli uczestniczą w serii zajęć dotyczących Unii Europejskiej i odkrywają co dzisiaj dla nich znaczy Europa. Poznają hymn europejski „Odę do Radości”, analizują wartości za nim stojące, a następnie kreatywnie go przetwarzają, tworząc własną wersję hymnu UE. Piszą do niego własne słowa, które odzwierciedlają ich myślenie i rozumienie UE. Całość kończy się wspólnym występem artystycznym. Zajęcia odbywają się na postawie gotowych scenariuszy. W kolejnym roku szkolnym (2019/20) będziemy zbierać Państwa doświadczenia związane z przeprowadzonymi lekcjami oraz dodatkowo zaprosimy jednego nauczyciela z każdej placówki na 6-dniowe szkolenie w Paryżu. Podsumowaniem pracy projektowej będzie wspólne uczestniczenie w obchodach Dnia Unii Europejskiej 9 maja 2020 roku.

Harmonogram:

15 stycznia 2019 zgłoszenia do projektu przez formularz zgłoszeniowy
20 stycznia 2019    konsultacje i spotkania z przedstawicielami każdej szkoły uczestniczącej w projekcie, które pomogą nam dopasować materiały do potrzeb uczestników
marzec-maj 2019  realizacja zajęć w szkołach
9 maja 2019 występ uczniów z okazji Dnia Unii Europejskiej
rok szkolny 2019-2020 dalsze wsparcie szkoleniowe dla szkół (w tym wyjazd do Paryża)
9 maja 2020 wspólne uczestniczenie w obchodach Dnia Unii Europejskiej


Do projektu zapraszamy
nauczycieli WOS-u oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii oraz muzyki. Ze względu na zakres tematyczny projektu zachęcamy do pracy w zespole dwóch nauczycieli (w tym muzyki). W programie realizują oni zajęcia z dwiema wybranymi klasami z danej szkoły.

Nauczycielom oferujemy:

  • przewodnik i scenariusze lekcji,
  • stałe wsparcie eksperckie i coachingowe (wizyty w szkołach i kontakt online),
  • możliwość wyjazdu na bezpłatne 6-dniowe szkolenie w Paryżu.

Propozycja dla szkół ponadpodstawowych rozwiń

Szkołom ponadpodstawowym w projekcie R-EU-CONNECTED proponujemy następujące działania:

w pierwszym etapie projektu uczniowie pod okiem nauczycieli uczestniczą w serii zajęć dotyczących Unii Europejskiej. Debatują o tym, co dzisiaj dla nich i dla ich rodziców znaczy Europa. Zwieńczeniem projektu są debaty uczniowskie wokół faktów i mitów które narosły wokół Unii. Ze względu na zbliżające się wybory do parlamentu UE istotne w projekcie jest zaangażowanie rodziców w dyskusje. Zajęcia odbywają się na postawie gotowych scenariuszy. W kolejnym roku szkolnym (2019/20) będziemy zbierać Państwa doświadczenia związane z przeprowadzonymi lekcjami i debatami oraz dodatkowo zaprosimy jednego nauczyciela z każdej placówki na 6-dniowe szkolenie w Paryżu. Podsumowaniem pracy projektowej będzie wspólne uczestniczenie w obchodach Dnia Unii Europejskiej 9 maja 2020 roku.

Harmonogram:

15 stycznia 2019 zgłoszenia do projektu przez formularz zgłoszeniowy
20 stycznia 2019  konsultacje i spotkania z przedstawicielami każdej szkoły uczestniczącej w projekcie, które pomogą nam dopasować materiały do potrzeb uczestników
marzec-maj 2019  realizacja zajęć i debat w szkołach
9 maja 2019 organizacja ogólnoszkolnego wydarzenia z okazji Dnia Unii Europejskiej
rok szkolny 2019-2020 dalsze wsparcie szkoleniowe dla szkół (w tym wyjazd do Paryża)
9 maja 2020   wspólne uczestniczenie w obchodach Dnia Unii Europejskiej


Do projektu zapraszamy
nauczycieli WOS-u oraz nauczycieli języka polskiego oraz historii. Ze względu na zakres tematyczny projektu zachęcamy do pracy w zespole dwóch nauczycieli. W programie realizują oni zajęcia z dwiema wybranymi klasami z danej szkoły.

Nauczycielom oferujemy:

  • przewodnik i scenariusze lekcji,
  • stałe wsparcie eksperckie i coachingowe (wizyty w szkołach i kontakt online),
  • możliwość wyjazdu na bezpłatne 6-dniowe szkolenie w Paryżu.

ERAZMUS PLUS logo

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Francji, Włoch, Chorwacji i Grecji dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.