27 maja odbyło się uroczyste zwieńczenie działań w drugiej edycji programu Zaprojektuj szkołę.  Tym razem spotkaliśmy się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, aby wraz z naszymi uczestnikami celebrować ich sukcesy i dzielić się dobrymi praktykami między szkołami z całej Polski.

Na spotkanie podsumowujące zaprosiliśmy 5-cio osobowe zespoły złożone z uczniów i nauczycieli, biorących udział w tegorocznym projekcie.

Od wczesnych godzin porannych wszyscy przygotowywali się do swoich wystąpień podczas targów projektów. Wykorzystując wiedzę uzyskaną podczas webinarium o prezentowaniu efektów oraz wdrażając wskazówki ze spotkań coachingowych, nasi goście przemieniali swoje stanowiska w atrakcyjne strefy poświęcone działaniom projektowym.

Po uroczystym otwarciu i powitalnym słowie od prezeski Fundacji Agaty Łuczyńskiej, przywitaliśmy kolejno wszystkie zespoły, z różnych programów, obecnych podczas tego dnia. Prezentacje odbywały się w dwóch turach dzięki czemu uczestnicy mogli nawzajem posłuchać o doświadczeniach i osiągnięciach innych szkół. Dodatkowe aktywności (np. quizy, koło fortuny, doświadczenia) oraz plakaty i wideoprezentacje, sprawiały że była to bardzo barwna, aktywna i ciekawa część dnia.

Zmiany dokonane w przestrzeniach szkolnych, zaprezentowane podczas Festiwalu były ogromną inspiracją dla pozostałych uczestników wydarzenia (do tego stopnia, że chęć przystąpienia do programu Zaprojektuj szkołę wyraziły placówki z innych części Polski).  Jednak to, co cieszy najbardziej, to satysfakcja z jaką uczniowie opowiadali o swoich dokonaniach i sukcesach. Zdecydowanie było to dla nich wydarzenie, podczas którego nabierali pewności siebie, śmiałości i przekonania, że to co robią jest fajne, wartościowe i potrzebne.

Na zakończenie całego dnia odbyły się warsztaty ewaluacyjne, podczas których podsumowaliśmy ten wspólny rok w programie. Omówienie ról w projekcie, pogłębienie refleksji na temat harmonogramu działań w każdej szkole, zdefiniowanie pól sukcesu, konfliktu czy rozwoju pozwoliło na wyciągnięcie wniosków i wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

ZAPROJEKTUJ SZKOŁĘ: podsumowanie programu podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Szkoły z Klasą

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.