Druga edycja programu Zaprojektuj szkołę dobiegła końca. Co wiemy po kolejnym roku działań w 10 szkołach, biorących udział w projekcie? Jakie były sukcesy, a jakie pola rozwoju? Z jakimi emocjami kończymy naszą pracę projektową?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i wnioskami z ewaluacji Zaprojektuj szkołę, edycja 2018/2019.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.