Zanim zaczęła się pandemia i nauczyciele stracili swoich uczniów z oczu, Fundacja Szkoła z Klasą przyglądała się z niepokojem trudnościom psychicznym młodych ludzi i samotności nauczycieli w obliczu kryzysów młodych. Postanowiliśmy zbadać, jak szkoła reaguje w sytuacji kryzysów uczniów i uczennic, przyjrzeć się, czy nauczyciele otrzymują odpowiednią wiedzę i wsparcie by rozpoznawać kryzysy i umiejętnie na nie reagować.

Ankieta posłuży nam jako punkt wyjścia do serii działań, które mają na celu pomóc Wam, nauczycielkom i nauczycielom, w codziennej pracy z uczniami. Chcemy nie tylko opublikować raport i otworzyć dyskusję ekspercką wokół zdrowia psychicznego uczniów i uczennic, ale również stworzyć materiały, które pozwolą Wam pracować (również profilaktycznie) nad tematami związanymi ze zdrowiem psychicznym w szkole.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 20 minut. Liczymy na Wasze głosy!

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.