Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowego programu Solidarność. Podaj dalej! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w szkoleniu. Przeprowadź warsztaty w swojej szkole i wesprzyj uczniów i uczennice w napisaniu kartki pocztowej z przekazem solidarności poruszającej ważny problem społeczny.

Program Solidarność. Podaj dalej! jest realizowany w kilku krajach europejskich: Polsce, Francji, Chorwacji, Hiszpanii, Słowenii i we Włoszech. Opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”. Co roku młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych.

Każda kartka niesie podwójny przekaz: z jednej strony poprzez zdjęcie, wybrane we współpracy z wybitnymi fotografami ze wszystkich krajów programu, z drugiej – dzięki osobistej wiadomości napisanej przez dzieci i młodzież. Co ważne: tematy przedstawione na zdjęciach, a następnie same fotografie zostały wybrane we współpracy z uczniami i uczennicami ze wszystkich krajów zaangażowanych w działania Solidarności. Podaj dalej!

Udział w programie daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i pogłębia wrażliwość na ważne społecznie tematy. Pozwala rozwijać umiejętność analizowania obrazu, krytycznego myślenia oraz wyobraźnię, a także umiejętność dzielenia się swoimi przemyśleniami, analizowania ich i stawiania czoła własnym obawom i lękowi.

Przed napisaniem kartek z solidarnościowym przesłaniem do nieznajomych osób uczniowie i uczennice wraz ze swoimi nauczycielami i nauczycielkami wspólnie analizują wybrane fotografie oraz ćwiczą zdolności pisarskie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października.

Co oferujemy osobom uczestniczącym w programie?

 • obszerną publikację dotyczącą edukacji o ważnych problemach społecznych i otwartości na drugiego człowieka, zawierającą scenariusze zajęć z analizy obrazu i warsztatów pisarskich (w tym scenariusze zajęć do pracy online), wydrukowane zdjęcia wybitnych europejskich fotografów wraz z omówieniem
 • bezpłatne szkolenie oraz warsztaty z analizy obrazów i prowadzenia warsztatów pisarskich (ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną szkolenie może odbyć się w formie online)
 • wydrukowany i gotowy zestaw pocztówek, plakatów i zdjęć do wykorzystania podczas lekcji i warsztatów w szkole
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne na wszystkich etapach realizacji programu
 • certyfikat udziału w programie
 • dołączenie do międzynarodowej społeczności aktywnych i zaangażowanych nauczycieli i nauczycielek (dzięki korzystaniu z platformy Slack)
 • DODATKOWO: możliwość uzyskania wsparcia finansowego na akcje społeczne prowadzone przez uczniów i uczennice wokół tematyki programu.

Przystępując do programu zobowiązujesz się do:

 • Przeprowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w programie: warsztatów z analizy obrazu a następnie warsztatów pisarskich.
 • Wysłania kartek napisanych przez uczniów i uczennice do losowo wybranych osób w marcu 2022 r.
 • Poinformowania Fundacji Szkoła z Klasą o tym, ilu uczniów i ile uczennic wzięło udział w programie.
 • Wypełnienia i przesłania do Fundacji Szkoła z Klasą ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu programu.

Harmonogram

 • 7 września – 15 października 2021 – przyjmowanie zgłoszeń do programu
 • listopad/grudzień 2021 – szkolenie stacjonarne w Warszawie lub szkolenia online dla osób uczestniczących (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)
 • grudzień 2021 – marzec 2022 – osoby uczestniczące prowadzą działania w swoich placówkach edukacyjnych: dyskusja o ważnych problemach społecznych, warsztaty pisarskie oraz z analizy obrazów, a następnie wraz z uczniami przygotowują kartki pocztowe
 • marzec 2022 – wysyłka kartek pocztowych z przekazem solidarności do losowo wybranych osób
 • marzec – czerwiec 2022 – oczekiwanie na odpowiedzi od odbiorców i odbiorczyń kartek,
 • czerwiec – przesłanie do Fundacji Szkoła z Klasą sprawozdania z realizacji programu.

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z: La Ligue de l’enseignement – Francja, Fundacion CIVES – Hiszpania, CMS, Center for Peace Studies – Chorwacja, Humanitas – Słowenia, ARCI – Włochy.