Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać, i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków szkolnej społeczności i wspólnie planować rozwiązania. W kolejnej edycji Szkoły z Klasą 2.0 pomożemy Wam to zrobić.

Zeszłoroczna edycja Szkoły z Klasą 2.0 oparta była na metodzie design thinking, która pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Postanowiliśmy w tym roku pozostać przy tej formule. Szkołom, które zgłoszą się do programu, proponujemy wsparcie w przejściu przez trudny proces wprowadzania zmian, zaczynając od budowania zespołu, poprzez badanie potrzeb i oczekiwań szkolnej społeczności, po tworzenie, udoskonalanie i ewaluowanie zaplanowanych rozwiązań. O tym, że warto skorzystać z naszego wsparcia świadczą sukcesy szkół, które były z nami w poprzedniej edycji. A sukcesem nazywamy nie tylko efekt końcowy całorocznej pracy, ale każdy element procesu, który placówce udało się przeprowadzić kreatywnie, mądrze oraz z otwartością na nowe pomysły i rozwiązania.

 • W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie uczniowie sami wybierali obszar, nad którym pracowali. Starsi wykorzystali do tego balon – zastanawiali się co szkole sprzyja, a co jest zbędnym balastem, młodsi skorzystali z pudełka – włożyli do niego to, co szkole dobre, wszystko inne zostało poza pudełkiem. 
 • Gimnazjum nr 2 im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego w Mosinie uczniowie wyznaczyli przestrzenie, które chcieliby zmodernizować i pod okiem opiekunów oraz ze wsparciem innych dorosłych, zaplanowali i przeprowadzili zmiany. Udało się to dzięki współpracy wielu osób i to jest najważniejsza wartość tych działań.
 • Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie gotowy już cel trzeba było poprawić. Nie uwzględniono w nim ważnej grupy, jaką są rodzice. Postanowiliśmy zatem zmodyfikować nasz błąd i ostateczne brzmienie celu to: Zespół Szkół nr 1 jest przyjaznym miejscem angażującym uczniów, nauczycieli i RODZICÓW w proces podejmowania partnerskich decyzji, pozwalającym na rozwój pasji, potrzeb i inicjatyw. 

 

JAK WYGLĄDA PRACA W PROGRAMIE?

Zmiany warto planować i wprowadzać zespołowo. Dlatego w Szkole z Klasą 2.0 tworzycie przynajmniej czteroosobowe Zespoły. Tworząc je warto pamiętać o uczniach i innych pracownikach szkoły.

Pracę w programie podzieliliśmy na cztery etapy. W ramach każdego z nich Zespół ma do wykonania konkretne zadania. Nad ich realizacją czuwa koordynator.

ETAP I: Pierwszym zadaniem Zespołu jest przeanalizowanie czym szkoła dysponuje, a czego w niej brakuje. Warto wziąć pod uwagę zarówno sprzęt i infrastrukturę, jak i ludzi oraz ich potencjał. Na tej podstawie Zespół wstępnie wybiera  – spośród 10 przygotowanych przez nas – główny obszar działania na ten rok szkolny:

 1. Równe szanse
 2. Pasja do nauki
 3. Wiedza użyteczna
 4. Samodzielność
 5. Ocenianie i docenianie
 6. Obywatelstwo
 7. Bezpieczeństwo i zaufanie
 8. Dobre relacje
 9. Solidarność
 10. Otwartość

ETAP II: Zespół zdefiniował wstępnie obszar działania – czas zapytać jakie są dotyczące tego obszaru oczekiwania i potrzeby członków szkolnej społeczności. Zadaniem Zespołu jest zaplanowanie od kogo i w jaki sposób należy zdobyć informacje. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie badań, analiza wyników i wyciągnięcie wniosków, a następnie zdefiniowanie konkretnego celu dla szkoły na rok szkolny.

ETAP III: Trzeci etap to czas na planowanie tego, jak szkoła będzie realizować cel. Zespół powinien wziąć pod uwagę zarówno relacje panujące w szkole, jak i przestrzeń fizyczną oraz zaplecze technologiczne. Pracę warto zacząć od przeanalizowania tego co już udało się szkole zrobić, a co dotyczy zdefiniowanego przez Zespół celu. Kolejnym zadaniem Zespołu jest stworzenie planu i harmonogramu prac. Warto pomyśleć o tym, aby w realizację działań zaangażować również uczniów i innych przedstawicieli szkolnej społeczności. Ostatnim elementem w tym etapie jest wyznaczenie wskaźników sukcesu i zaplanowanie ewaluacji bieżącej i końcowej działań.

ETAP IV: Działania w szkole warto dostosowywać do potrzeb i oczekiwań tych, dla których zostały przygotowane. Zadaniem Zespołu jest czuwanie nad tym, aby wnioski z bieżącej ewaluacji były punktem wyjścia do udoskonalania wprowadzonych rozwiązań. Ostatnim krokiem, po zakończeniu pracy będzie przeprowadzenie ewaluacji podsumowującej projekt, zebranie wniosków i rekomendacji, a następnie przygotowanie planu na to jak ulepszyć, utrzymać i/lub rozwijać to, co udało się wypracować.

Grafika: Najważniejsze elementy programu

  

ZASADY PROGRAMU

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2017/2018 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia. Koszt udziału w programie całej szkoły, niezależnie od liczby zgłoszonych uczestników, wynosi 300 zł. Jest to koszt brutto przy założeniu sfinansowania udziału w programie ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku. W przeciwnym wypadku do kosztu należy doliczyć VAT w wysokości 23% (koszt udziału w programie wynosi wówczas 369 zł).

W programie bierze udział Zespół, złożony przynajmniej z czterech osób: dyrektora (lub wicedyrektora), koordynatora (wybranego spośród nauczycieli) i dwóch nauczycieli lub nauczyciela i innego pracownika szkoły (pedagoga, psychologa, bibliotekarza, etc.). Cztery osoby to wymagane minimum, ale zespoły mogą być większe.

UWAGA: do pracy w zespole rekomendujemy zaprosić również uczniów, ale nie rejestrują się oni w programie jako członkowie Zespołu. Jeśli uczestniczą w pracach, koordynator uwzględnia ich rolę w swoich opisach na platformie programu.

Wszyscy członkowie Zespołu (w tym uczniowie, jeśli stanowią jego część) aktywnie uczestniczą w programie. Zadaniem koordynatora jest terminowe opisanie na platformie Szkoły z Klasą 2.0 wszystkich etapów zrealizowanych wspólnie z Zespołem. Żaden inny członek Zespołu nie musi zamieszczać opisów na platformie programu.

Przez cały rok szkolny Zespół, za pośrednictwem platformy internetowej, będzie wspierany przez moderatora. Moderator będzie zamieszczał informacje zwrotne do opisów koordynatora i udzielał wskazówek dotyczących realizacji programu.

Dodatkowo każda szkoła zobowiązuje się do oddelegowania jednej osoby (najlepiej koordynatora) do udziału w jednym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0. Spotkania odbędą się w różnych miastach na terenie całej Polski. Podczas Spotkań przybliżymy uczestnikom proces design thinking oraz przeprowadzimy ich przez wszystkie etapy tegorocznej edycji. Dla pozostałych członków Zespołu, którzy nie będą uczestniczyć w Spotkaniach przewidzimy cztery webinary (po jednym przed końcem każdego z etapów programu).

 

W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA OTRZYMUJE:

 • Spersonalizowane konta na platformie e-coachingowej dla zarejestrowanych uczestników programu (koordynatora, dyrektora i pozostałych członków Zespołu). Posiadanie konta pozwala na dostęp do materiałów edukacyjnych;
 • Wsparcie moderatora (za pośrednictwem platformy programu);
 • Udział jednego uczestnika ze szkoły w bezpłatnym Lokalnym Spotkaniu Warsztatowym Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość udziału w czterech wirtualnych spotkaniach (webinarach) dla nauczycieli oraz dwóch dla dyrektorów;
 • Możliwość pobrania gry edukacyjnej “Szkoła na czasie”;
 • Materiały edukacyjne – w tym karty pracy i narzędzia przydatne na różnych etapach programu;
 • Materiały promocyjno-informacyjne;
 • Dostęp do biblioteki materiałów edukacyjnych oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników poprzednich edycji;
 • Możliwość prezentacji działań szkoły na wirtualnej tablicy Szkoły z Klasą 2.0;
 • Możliwość uzyskania odznaczenia „Dobra Praktyka” za wyróżniające się działania, opisane na platformie programu.
 • Dyplom dla koordynatora za koordynację działań w programie (warunkiem otrzymania dyplomu jest zrealizowanie wszystkich zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie) oraz zaświadczenia o udziale w programie dla członków Zespołu (do pobrania na platformie programu i samodzielnego wydrukowania).
 • Certyfikat Szkoły z Klasą dla każdej szkoły, w której koordynator ukończył program, a Zespół miał odpowiedni skład osobowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w szesnastej edycji Szkoły z Klasą 2.0!

Rejestracja szkół została przedłużona i potrwa do 17 października. Rejestracja uczestników wystartuje 20 września i potrwa do 30 października.

 

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z KlasąCentrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory.