ASD czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu są przypadłościami diagnozowanymi średnio u 1 na 88 dzieci. Do najczęstszych objawów należą nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji oraz ograniczone i powtarzalne wzrorce zachowań i aktywności, występujące już we wczesnym dzieciństwie. Specyfika zaburzeń sprawia, że praca na lekcjach WF z uczniami i uczennicami z ASD może być dla nauczyciela dużym wyzwaniem. Zachęcamy do lektury naszego poradnika, z którego dowiecie się, jakie trudności mogą wiązać się z prowadzeniem zajęć WF, w których uczestniczą dzieci z ASD. Podpowiadamy także, w jaki sposób pracować z uczniami, włączając ich jednocześnie w aktywności całej grupy. W poradniku znajdziecie także przykłady ćwiczeń dopasowanych do indywidualnych możliwości dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Poradnik przygotowały:

Monika Rosińska – oligofrenopedagog, psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, certyfikowany terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Pracuje w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, gdzie prowadzi terapię dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Martyna Witkowska – fizjoterapeuta, hipoterapeuta, dyplomowany terapeuta PNF, NDT Bobath, SI, Fits. Pracuje w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, gdzie prowadzi grupową gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną dla dzieci oraz indywidualną rehabilitację dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi również prywatny gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej MartiMed.

 

Fot. Hepingting_Flickr_(CC BY-SA 2.0)