Depresja i zaburzenia nastroju

Wiedza

Film wprowadzający

Quiz

  Pytanie 1

  Czy poniższe zdanie jest prawdą, czy fałszem?
  Depresja i zaburzenia nastroju to grupa zaburzeń psychicznych, które nie mają nic wspólnego z chorobą ciała.

  PrawdaFałsz

  Zdanie jest fałszywe.
  Zaburzenia nastroju, takie jak depresja, to rzeczywiście choroby związane przede wszystkim z układem nerwowym. Jednak poza sferą psychiczną dotykają one również funkcjonowania somatycznego. Często mogą im towarzyszyć uporczywe dolegliwości, takie jak bóle brzucha, głowy, mięśni, kręgosłupa, poczucie ciągłego zmęczenia i niewyspania, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy, wahania wagi, suchość w ustach czy kołatanie serca. Zaburzenia nastroju mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wielu chorób somatycznych.

  Pobierz plik pdf po więcej informacji.

  Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

   Pytanie 2

   Okres dzieciństwa i dorastania to czas utożsamiany zazwyczaj z brakiem problemów, beztroską i byciem pod czyjąś opieką. Czy w tym sielankowym obrazie jest więc miejsce na zaburzenia nastroju? Czy dzieci doświadczają na tyle silnych wahań emocji i aktywności, że możemy mówić o zaburzeniach?

   Dzieci są wolne od zaburzeń nastroju. Mogą jedynie źle funkcjonować w nieodpowiednim środowisku.Dzieci i młodzież cierpią na zaburzenia nastroju, tak samo jak dorośli.Okres dorastania to czas szczególnej wrażliwości i kształtowania się osobowości – dopiero w tym momencie pojawiają się zaburzenia nastroju.

   Choć bardzo chcielibyśmy ustrzec młode osoby przed całym złem świata, niestety dzieci tak jak dorośli chorują na choroby somatyczne i tak samo doświadczają chorób psychicznych, w tym zaburzeń nastroju. To właśnie odpowiedź b jest prawidłowa.

   Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

    Pytanie 3

    Czy poniższe zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?
    Uczeń lub uczennica z depresją to młoda osoba o różnych twarzach – czasem smutna i wycofana, a czasem pełna energii lub rozdrażniona.

    PrawdaFałsz

    Co ciekawe, to prawda. Depresja u dzieci i młodzieży jest diagnozowana na podstawie tych samych symptomów co u dorosłych, jednak dopuszcza się występowanie specyficznych objawów, takich jak rozdrażnienie zamiast istotnego obniżenia nastroju, pobudzenie zamiast spowolnienia psychoruchowego, brak oczekiwanych przyrostów masy ciała lub wahania wagi mimo niestosowania diety zamiast istotnego zmniejszenia apetytu (Radziwiłłowicz 2020).

    Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

     Pytanie 4

     Kiedy w klasie pojawia się osoba z depresją, rolą nauczyciela lub nauczycielki jest:

     wzmacnianie takiej osoby i mówienie jej, że wszystko będzie dobrze;niewchodzenie w kompetencje psychologa/psycholożki (osoba z depresją w klasie po prostu ma w niej być – to jej sprawa, z czego skorzysta; nauczyciele i nauczycielki nie mają kompetencji do zajmowania się taką osobą);zaplanowanie działań dopasowanych do stanu osoby, najlepiej tworzonych w oparciu o konsultacje z psychologiem/psycholożką lub lekarzem/lekarką prowadzącą, rodzicami młodej osoby i nią samą.

     Prawidłowa jest odpowiedź c.
     Depresja i zaburzenia nastroju to choroby, w których realne jest zagrożenie życia ucznia lub uczennicy. Warto uświadomić sobie, że często to, co obserwujemy w klasie, to nie złe zachowanie ani konsekwencja złego wychowania. Może to być szczególnie trudne, jeżeli w obrazie klinicznym depresji najsilniej wyrażone są drażliwość i niechęć do kontaktów, agresja lub wrogość.

     Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

      Pytanie 5

      Kiedy w klasie mamy ucznia/uczennicę z depresją lub zaburzeniami nastroju, specyficzne działania musi podjąć przede wszystkim:

      rodzina dziecka;wychowawca lub wychowawczyni;szkoła w porozumieniu z rodziną i samym dzieckiem, oraz z zespołem terapeutycznym.

      Prawidłowa jest oczywiście odpowiedź c. W praktyce bardzo często odpowiedzialność spada przede wszystkim na wychowawcę lub wychowawczynię, jednak taka pomoc świadczona tylko przez jedną osobę może nie przynieść zamierzonych rezultatów.

      Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Pytanie 6

       Nauczyciel lub nauczycielka, która pracuje z uczniem/uczennicą z zaburzeniami nastroju czy depresją, musi być wyposażona przede wszystkim:

       w rzetelną współczesną wiedzę na temat objawów, uwarunkowań i sposobów terapii depresji;w dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej – zarówno dla siebie (jako osoby narażonej na sytuację trudną), jak i na potrzeby konsultacji sytuacji ucznia/uczennicy;w kompetencje miękkie (takie jak zdolność empatii), specyficzne narzędzia do pracy z taką osobą, rzetelną wiedzę, ale i wsparcie zespołu pomagającego.

       Prawidłowa jest odpowiedź c. Choć wiele można zdziałać z rzetelną wiedzą, a marzeniem jest dostęp wszystkich nauczycieli i nauczycielek do pomocy psychologicznej, to w przypadku młodej osoby z zaburzeniami nastroju i depresją ważne są też konkretne kompetencje i umiejętności.

       Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Infografiki

       Infografiki do pobrania i wykorzystania podczas lekcji, spotkań z radą pedagogiczną lub rodzicami.

       Pobierz infografiki

       Konferencja Szkoły Dobrostanu - nagrania wystąpień

       • Dobrostan ukryty w języku – Maciej Makselon – 00:19:50 – 00:42:40

       • Połóż akcent na dobrostan w szkolnej społeczności (Shifting the Focus: Making Wellbeing Central to our School Communities – wystąpienie z tłumaczeniem na j. polski) – Kevin Hawkins 00:44:47 – 1:29:10

       • Małe rzeczy, które dużo znaczą – Monika Suchecka-Sasinowska – 1:54:35- 2:09:25

       • Wspólnotowa moc dobrostanu – dr Wiesław Poleszak – 2:11:00 – 2:44:25

       • “Aby uczniowie i uczennice czuły się dobrze” – o islandzkim systemie edukacji – Katarzyna Rabęda – 2:45:50 – 3:08:

       Strategie

       W komponencie STRATEGIE znajdziesz informacje o tym, jak działania na rzecz dobrostanu powinny być realizowane w szkole w sposób logiczny i spójny, angażujący całą społeczność szkolną, a także proponujemy Ci konkretne strategie działań w każdym z 6 obszarów. Zapraszamy także do obejrzenia filmów, w których eksperci na podstawie swoich doświadczeń opowiadają, jak opisane strategie stosują w codziennej pracy w szkole i klasie. 

       Pobierz materiały:

       Praktyka

       Komponent PRAKTYKA,to ciekawe pomysły na aktywności i zadania do wykorzystania bezpośrednio w pracy z uczniami i uczennicami. To małe rzeczy, które – wielokrotnie powtarzane – dużo znaczą, bo wspierają proces budowania dobrostanu w klasie. Weź je sobie i skorzystaj z nich razem z uczniami na lekcji czy w innych sytuacjach szkolnych.

       Pobierz materiały:

       Inspiracje

       Komponent INSPIRACJE zawiera refleksje uczestniczek pilotażu materiałów Szkoły Dobrostanu  oraz przykłady tego, jak wykorzystały zdobytą wiedzę do pracy z klasą.