Przemoc rówieśnicza

Wiedza

Film wprowadzający

Quiz

  Pytanie 1

  Kiedy przemoc rówieśnicza staje się poważna?

  a. Kiedy ma miejsce jakikolwiek przejaw przemocy fizycznej.b. Kiedy pojawiają się elementy cyberprzemocy.c. Kiedy przemoc jest regularna, intencjonalna i zawiera element nierównowagi sił.

  Prawidłowa jest odpowiedź c.
  Powaga przemocy rówieśniczej nie zależy przede wszystkim od jej formy (od tego, jakich narzędzi używa sprawca, np. czy jest to przemoc fizyczna, czy cyberprzemoc). Znacznie istotniejszy jest sposób, w jaki agresywne akty są realizowane. Wymienione w odpowiedzi c właściwości przemocy rówieśniczej stanowią charakterystykę jej najpoważniejszego rodzaju – bullyingu (nękania). Najbardziej rozpowszechniona koncepcja dotycząca przemocy rówieśniczej została stworzona przez Dana Olweusa, prekursora badań dotyczących tego problemu (pierwsze badania rozpoczął w latach 70. XX wieku). Teoria ta zakłada jednoczesne występowanie trzech cech: powtarzalności (regularności), intencjonalności i nierównowagi sił (Olweus 2013; Pyżalski 2012, 2015, 2022).

  Pobierz plik pdf po więcej informacji.

  Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

   Pytanie 2

   O jakim typie przemocy rówieśniczej mówi się najmniej?

   a. O przemocy fizycznej.b. O cyberprzemocy.c. O przemocy relacyjnej.

   Prawidłowa jest odpowiedź c – o przemocy relacyjnej, polegającej głównie na wykluczaniu i izolowaniu, mówi się najmniej. Jest to najczęściej pomijany i niezauważany typ przemocy rówieśniczej (Bauman, Del Rio 2005). O przemocy fizycznej (odpowiedź a) mówi się bardzo wiele. Przykłady jej występowania w szkole są często omawiane w mediach i przedstawiane w emocjonalny, skandalizujący sposób. Są osoby, które przemoc rówieśniczą całkowicie utożsamia-
   ją z przemocą fizyczną. Sporo też słyszymy o cyberprzemocy (odpowiedź b) – to modny temat, o którym wiele mówi się publicznie. Czasami koncentracja na nim staje się nadmierna, przez co inne rodzaje przemocy są pomijane.

   Pobierz plik pdf po więcej informacji.

   Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

    Pytanie 3

    Czy poniższe zdanie jest prawdą, czy fałszem?
    Nauczyciele i nauczycielki powinni wkraczać w każdą sytuację agresji pomiędzy młodymi ludźmi w taki sam sposób.

    PrawdaFałsz

    Prawidłowa odpowiedź to fałsz. Kluczowe są tu słowa „w taki sam sposób”. Nie chodzi więc o to, żeby nie reagować, lecz o to, że nie zawsze reakcja powinna być taka sama.
    Przemoc rówieśnicza to proces podobny do pożaru lasu. Zaczyna się od pojedynczych iskier, a kończy ogromnym ogniem, który niszczy wszystko. Bardzo łatwo jest włączyć się w proces bullyingu, gdyż na wszystkie osoby, które są w niego zaangażowane, działają silne mechanizmy psychologiczne. Musimy je poznać, aby zrozumieć, dlaczego tak łatwo sprawcami poważnej przemocy
    rówieśniczej stają się osoby, po których nigdy nie spodziewalibyśmy się takich zachowań.

    Pobierz plik pdf po więcej informacji.

    Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

     Pytanie 4

     Jak najlepiej przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w szkole?

     a. Reagując na zauważone przejawy przemocy rówieśniczej.b. Wspierając budowanie dobrych relacji rówieśniczych od początku funkcjonowania zespołu klasowego.c. Warto łączyć rozwiązania wymienione w punktach a i b.

     Oczywiście prawidłowa jest odpowiedź c i pewnie większość osób zaznaczyła właśnie ją. Każdy przecież wie, że sensownie jest z jednej strony reagować, kiedy dzieje się zło (ktoś kogoś krzywdzi), z drugiej zaś podejmować działania na rzecz budowania dobra (w tym wypadku: budowania wspólnoty w zespole klasowym). Dlaczego więc – skoro to takie proste – w naszych materiałach pojawiło się to pytanie? No właśnie: dlatego, że coś, co na poziomie ogól-
     nego zalecenia czy hasła wydaje się oczywiste, okazuje się bardzo trudne i wcale nie jest tak często podejmowane, gdy przychodzi do praktyki pedagogicznej (por. Pyżalski 2018).

     Pobierz plik pdf po więcej informacji.

     Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

      Pytanie 5

      O ile można zmniejszyć występowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole?

      a. Można to zrobić w 100%.b. Można zredukować wskaźniki bycia ofiarą o 17–20%.c. Jest na to niewielki wpływ – jeśli uda się zmniejszyć wskaźniki bycia ofiarą o 3–5%, to już wielki sukces.

      Prawidłowa jest odpowiedź b. Takie właśnie wskaźniki notują osoby badające efekty wielu programów jednocześnie i porównujące ich skuteczność (np. Ttofi, Farrington 2011). Oczywiście wskaźniki skuteczności różnią się zależnie od długości i intensywności programów, a także od ich składowych (czyli od tego, jakie konkretnie działania są prowadzone).

      Pobierz plik pdf po więcej informacji.

      Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Pytanie 6

       Co muszą potrafić nauczyciele i nauczycielki, żeby działać skutecznie w obszarze przemocy rówieśniczej?

       a. Muszą rozumieć mechanizmy psychologiczne przemocy rówieśniczej oraz indywidualne mechanizmy związane z zaangażowaniem w różne role (sprawcy, ofiary, sprawco-ofiary oraz różnych typów świadków).b. Muszą znać definicje poważniejszej przemocy (bullyingu) i sposoby jej diagnozy.c. Muszą znać konkretne rozwiązania dotyczące profilaktyki i interwencji.

       Zapewne trudno było wybrać i to wcale nie dziwi, gdyż prawidłowe są wszystkie odpowiedzi (a, b, c). Każda z tych kompetencji jest niezbędna do skutecznego radzenia sobie z problemem przemocy rówieśniczej. I wszystkich tych rzeczy warto się uczyć, jeżeli chcemy na poważnie zająć się tego typu problemami w szkole.

       Pobierz plik pdf po więcej informacji.

       Niepoprawna odpowiedź, spróbuj jeszcze raz.

       Infografiki

       Infografiki do pobrania i wykorzystania podczas lekcji, spotkań z radą pedagogiczną lub rodzicami.

       Pobierz infografiki

       • Pyżalski J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
       • Pyżalski J. (2015). Przemoc rówieśnicza w szkole – badania retrospektywne studentów pedagogiki, „Studia Edukacyjne”, nr 34, s. 177–196.
       • Barlińska J. i in. (2018). Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 17 (4), s. 82–115.
       • Pyżalski J. (2018). Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – krytyczny przegląd stosowanych rozwiązań, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 17 (1), s. 30–45.

       Konferencja Szkoły Dobrostanu - nagrania wystąpień

       • Dobrostan ukryty w języku – Maciej Makselon – 00:19:50 – 00:42:40

       • Połóż akcent na dobrostan w szkolnej społeczności (Shifting the Focus: Making Wellbeing Central to our School Communities – wystąpienie z tłumaczeniem na j. polski) – Kevin Hawkins 00:44:47 – 1:29:10

       • Małe rzeczy, które dużo znaczą – Monika Suchecka-Sasinowska – 1:54:35- 2:09:25

       • Wspólnotowa moc dobrostanu – dr Wiesław Poleszak – 2:11:00 – 2:44:25

       • “Aby uczniowie i uczennice czuły się dobrze” – o islandzkim systemie edukacji – Katarzyna Rabęda – 2:45:50 – 3:08:

       Strategie

       W komponencie STRATEGIE znajdziesz informacje o tym,jak działania na rzecz dobrostanu powinny być realizowane w szkole w sposób logiczny i spójny, angażujący całą społeczność szkolną, a także proponujemy Ci konkretne strategie działań w każdym z 6 obszarów. Zapraszamy także do obejrzenia filmów, w których eksperci na podstawie swoich doświadczeń opowiadają, jak opisane strategie stosują w codziennej pracy w szkole i klasie.

       Pobierz materiały:

       Praktyka

       Komponent PRAKTYKA,to ciekawe pomysły na aktywności i zadania do wykorzystania bezpośrednio w pracy z uczniami i uczennicami. To małe rzeczy, które – wielokrotnie powtarzane – dużo znaczą, bo wspierają proces budowania dobrostanu w klasie. Weź je sobie i skorzystaj z nich razem z uczniami na lekcji czy w innych sytuacjach szkolnych.

       Pobierz materiały:

       Inspiracje

       Komponent INSPIRACJE zawiera refleksje uczestniczek pilotażu materiałów Szkoły Dobrostanu  oraz przykłady tego, jak wykorzystały zdobytą wiedzę do pracy z klasą.