Zapraszamy do przeczytania raportu z wnioskami z programu Solidarność. Podaj dalej!, w którym uczymy ciekawości drugiego człowieka i wrażliwości na niego, oraz rozmawiamy o ważnych problemach społecznych.

Szkoła nie jest samoistną wyspą – to jeden z kluczowych wniosków z programu. Warto, aby w szkole była przestrzeń do rozmowy o wszystkim, bez lęku i obawy, aby nauczyciele i nauczycielki wspierali młodych i słuchali ich bez oceniania oraz, aby dyskusja odbywała się z poszanowaniem różnicy poglądów.

Program wspiera nauczycielki i nauczycieli w staniu się przewodniczkami i przewodnikami, a nie osobami egzaminującymi które znają odpowiedź na każde pytanie. Ważne są także bezpieczeństwo i zaufanie, które buduje się w grupie poprzez kolejne kroki facylitacji. Z nimi przychodzi nie tylko odwaga do odsłonięcia siebie, ale i ciekawość innej perspektywy.

Program Solidarność. Podaj dalej! jest prowadzony międzynarodowo, w Hiszpanii, Słowenii, Chorwacji, Włoszech i Francji. W Polsce wzięło w nim udział ponad 4000 uczniów i uczennic ze szkół i przedszkoli w całym kraju.

Raport, który powstał na zakończenie programu nazwaliśmy Podróżą do ciekawości, bo o to właśnie chodzi w naszych działaniach – o pobudzenie do ciekawości drugiego człowieka i wrażliwości na niego.

Raport napisały i opracowały Anna Kuliberda i Alicja Peszkowska.

 


Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z: La Ligue de l’enseignement – Francja, Fundacion CIVES – Hiszpania, CMS, Center for Peace Studies – Chorwacja, Humanitas – Słowenia, ARCI – Włochy.