W tym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie partnerów programu R-EU-CONNECTED z 4 rożnych krajów: Francji, Włoch, Chorwacji i Grecji. Było to już nasze drugie międzynarodowe spotkanie w tym gronie. Tym razem rozmawialiśmy o wspólnych wartościach europejskich i sposobach ich nauczania.

Wspólnie z partnerami szukaliśmy odpowiedzi na pytania: co dzisiaj dla młodych ludzi znaczy Europa i bycie europejczykami? Czy dla francuskich lub greckich uczniów bycie w Unii Europejskiej znaczy tyle samo co dla ich polskich rówieśników? Jakie wartości pojawiają się w Odzie do radości? Czy edukacja europejska jest w ogóle potrzebna w szkole? Jak uświadomić młodym ludziom, że kwestie, które są dla nich ważne lokalnie można rozwiązać na szczeblu globalnym?

Po dwóch dniach konsultacji, rozmów i wymiany doświadczeń udało nam się wspólnie wypracować zarys scenariuszy lekcji, uniwersalnych dla każdego kraju i obejmujących najważniejsze dla nas wszystkich kwestie i wartości. Materiały, które niebawem powstaną, pomogą nauczycielom w szkołach rozszerzyć wśród uczniów wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i lepiej zrozumieć idee i zasady, które stoją za członkostwem w UE.

Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzyma od nas takie zestawy materiałów dostosowane do ich poziomu edukacyjnego:

  • ścieżka dla szkół podstawowych obejmuje pracę wokół hymnu Unii – Ody do radości
  • ścieżka dla szkół ponad podstawowych obejmuje pracę wokół euro-decyzji i sposobów debatowania

Więcej szczegółów niebawem.

O postępach w projekcie możecie przeczytać na międzynarodowej stronie projektu R-EU-CONNECTED: http://r-euconnected.eu  

Jeśli chcielibyście dołączyć do projektu – mamy jeszcze dwa wolne miejsca, po jednym dla placówki z każdego poziomu. Zapraszamy do współpracy! Jak to zrobić – zajrzyjcie tutaj.

R-EU-CONNECTED: wizyta partnerów w Warszawie

ERAZMUS PLUS logo

Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Francji, Włoch, Chorwacji i Grecji dzięki finansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.