Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań Razem w Klasie. Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Przedstawia on potencjały i wyzwania w budowaniu wielokulturowej szkoły w kontekście wojny w Ukrainie według nauczycieli i nauczycielek.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy 110 szkół, do których po wybuchu wojny dołączyły dzieci z Ukrainy. Wszystkie te placówki zostały objęte wsparciem materialnym, wsparcie merytoryczne i wsparcie szkoleniowe od Fundacji Szkoła z Klasą zostało dla nich przewidziane od września 2022. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele 71 szkół zlokalizowanych na terenie całego kraju – 71 dyrektorów oraz 792 nauczycielek i nauczycieli.