Festiwale były podsumowaniem tego, co zadziało się w szkołach. Umożliwiały zaprezentowanie efektów całorocznej pracy. Pokazywały w środowisku lokalnym, że dana szkoła jest przyjazną zdrowiu – promuje zdrowe nawyki, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, że kreuje otoczenie, które sprzyja zdrowym wyborom, że współpracuje z rodzicami i jest otwarta na nowe pomysły.

Forma tego wydarzenia była dowolna. To nauczyciele wraz z uczniami decydowali, co to będzie, kiedy się odbędzie, jakie atrakcje przygotują dla swoich odbiorców.

Kilka danych i faktów:

  1. Większość nauczycieli zdecydowała się na formę pikników szkolnych lub festynów rodzinnych, z różnorodnymi aktywnościami. Dominowały stoiska ze zdrową żywnością oraz konkurencje sportowe.
  1. Trzy główne cele jakie stawiali sobie nauczyciele to:
  • promowanie zdrowego stylu życia,
  • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodziną,
  • integracja różnych środowisk.
  1. Z danych przesłanych przez nauczycieli uczestniczących w programie, we wszystkich 10 Festiwalach Odwagi zorganizowanych w szkołach, wzięło udział ponad 3000 osób!

 

Zapoznajcie się z trzema, naszym zdaniem, najciekawszymi i najlepiej opisanymi inicjatywami szkolnymi.

Pobierz tutaj: Szkolne Festiwal OdWagi – zbiór pomysłów

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt realizowany na terenie miasta stołecznego Warszawy dla szkół ze wszystkich poziomów edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem założeń „Programu rozwoju edukacji w Warszawie 2013-2020” oraz programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.