Matematyka uważana jest za przedmiot trudny, a przyzwolenie społeczne na jej nieznajomość jest zaskakująco duże. W programie Wartość dodana chcemy to zmienić. Jako lider projektu tworzymy, wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Holandii i Irlandii, innowacyjne narzędzia, które wesprą nauczycieli podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej.

W czerwcu tego roku odbyło się spotkanie partnerów projektu w Barcelonie. Jego celem było omówienie wyników badań, które każda z organizacji przeprowadziła w swoim kraju (raport z badań, które przeprowadziliśmy w Polsce znajdziesz tutaj). Wspólnie z partnerami szukaliśmy punktów stycznych w naszych systemach edukacyjnych, które pozwoliłby nam lepiej realizować założenia projektu. Okazało się, że w każdym z krajów jednym z najważniejszych wyzwań jest pokazanie, jak bardzo matematyka łączy się z innymi dziedzinami, a przez to jak silnie obecna jest w naszym codziennym życiu.

W lipcu zaczęliśmy pracę nad opracowywaniem konkretnych narzędzi. Pierwszym etapem był hackathon matematyczny, w którym wzięli udział eksperci i praktycy z Polski, mający doświadczenie w uczeniu matematyki i pracy metodą pogłębionego planowania, design thinking, na której oparty jest projekt. W grupie znaleźli się nauczyciele szkół podstawowych, uczący różnymi metodami: od podejścia klasycznego, przez metodę Montessori, aż po zintegrowaną edukację domową. Podczas dwudniowego spotkania wypracowaliśmy koncepcję narzędziownika i pierwsze szkice konkretnych narzędzi. Przed nami dalsza praca nad ich doprecyzowaniem i testy wśród polskich nauczycieli matematyki, które planujemy przeprowadzić już w październiku.

We wrześniu odbędzie się drugi hackathon matematyczny, tym razem w Holandii, a wypracowane tam rozwiązania zostaną dołączone do wstępnej wersji narzędziownika. Międzynarodowe testy wyników naszej pracy są zaplanowane od stycznia do czerwca 2019 roku.

Naszym celem jest stworzenie spójnych, wartościowych, łatwych w użyciu i przede wszystkim uniwersalnych narzędzi, pokazujących uczniom matematykę, jako istotny element otaczającego nas świata. Zależy nam na tym, żeby wypracowane pomoce, jak najlepiej odpowiadały na potrzeby nauczycieli i uczniów. Wykorzystując metodę design thinking, prototypujemy, testujemy i modyfikujemy narzędzia, w ciągłej współpracy z praktykami. O postępach prac będziemy informować na naszej stronie.