Zapraszamy nauczycieli matematyki do udziału w pilotażowej edycji międzynarodowego programu Wartość dodana. To program, w którym chcemy zachęcić nauczycieli do uczenia matematyki w ciekawy i niestandardowy sposób, tak by pokazać uczniom jej praktyczny wymiar. Zależy nam, by młodzi ludzie uwierzyli, że matematykę nie tylko można polubić i zrozumieć, ale przede wszystkim, że warto to zrobić!

Wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Holandii i Irlandii przygotowaliśmy zestaw gotowych scenariuszy lekcji, które pozwolą nieco inaczej omówić zagadnienia z podstawy programowej.

Materiały są oparte na metodzie pogłębionego planowania design thinking. Wierzymy, że zastosowanie takiego podejścia pozwoli zaintrygować uczniów, ale również pokazać im jak uniwersalna jest wiedza, którą wynoszą z lekcji matematyki.

Biorąc udział w programie, nie tylko jako pierwsi będziecie mieli szansę wprowadzić nowe rozwiązania podczas lekcji matematyki, ale również będziecie mieli realny wpływ na kształt i treść opracowywanych przez nas materiałów. Na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych wprowadzimy potrzebne modyfikacje w scenariusze, które będą równolegle testowane we wszystkich krajach partnerskich.

Zgłoście się już dziś i wspólnie z nami udowodnijcie, że matematyka jest wszędzie”!

Czas trwania edycji pilotażowej: marzec 2019 – czerwiec 2019

Rekrutacja do programu trwa do 28.02.2019 r.