Mniej, a lepiej. Opracujmy szkolne zasady zadawania prac domowych! Wszyscy, także my w Fundacji Szkoła z Klasą chcemy, by nasze dzieci lubiły, chciały i potrafiły się uczyć. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć, w tym z wyników w ostatnich badaniach PISA. Zależy nam, by szkoła była miejscem, do którego chce się chodzić i które pomaga wszechstronnie się rozwijać. Dlatego zapraszamy wszystkich – dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki, uczennice i uczniów, a także rodziców, do wspólnego działania na rzecz lepszego modelu zadawania prac domowych!

 

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i edukacyjnych organizacji społecznych powstał krótki poradnik, jak zrobić to w waszych szkołach. Zachęcamy do zapoznania się z nim i stworzenia w szkole zespołu roboczego, który pomoże wypracować zasady zadawania prac domowych z uwzględnieniem głosów uczniów i rodziców.