Zapraszamy wspólnie z Edukacyjną Fundacją im. Romana Czerneckiego do udziału w piątej edycji programu grantowego Edukacja Inspiracja – w tym roku szkolnym w odświeżonej odsłonie. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi dwuetapowej rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Zdalne nauczanie to ogromne wyzwanie ostatnich kilkunastu miesięcy. Pokazało, jak bardzo zróżnicowane są szanse rozwoju i jak wiele barier może się pojawić w codziennej edukacji. I to zarówno w przypadku rady pedagogicznej, jak i uczniów i uczennic. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko bez względu na miejsce urodzenia powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele.

Dlatego już po raz piąty rozpoczynamy rekrutację do programu Edukacja Inspiracja. Jest to program, w którym przyznajemy nauczycielom i nauczycielkom szkół podstawowych granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. W programie chcemy docenić nauczycieli i nauczycielki oraz wzmocnić ich rozwój zawodowy. Wierzymy, że najlepiej znają swoich uczniów oraz swoje uczennice i ich potrzeby, dlatego pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na realizację własnej wizji. Zależy nam na tym, by proponowane działania na każdym etapie angażowały dzieci i młodzież, odkrywały i rozwijały ich potencjał oraz zainteresowania.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek publicznych szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, pracujących z uczniami i uczennicami klas 4-8. Kwota grantu na działania w roku szkolnym 2021/2022 wynosi do 3 500 zł.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. I etap potrwa od 18 sierpnia do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 26 września 2021 roku. Aby zgłosić swój pomysł na projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz internetowy do I etapu rekrutacji.

 

Zgłoszenia swojego pomysłu na projekt edukacyjny dokonuje nauczyciel lub nauczycielka, który(-a) w przypadku otrzymania finansowania będzie odpowiedzialny(-a) za jego realizację. W formularzu do I etapu opisuje w kilku krótkich pytaniach pomysł na projekt, swoje doświadczenia w pracy tą metodą itp. W I etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnej koncepcji projektu. Nie chcemy jeszcze poznawać w pełni zaplanowanych działań – będą one opisywane dopiero w II etapie rekrutacji.

Zgłoszenia z I etapu rekrutacji, które spełnią wymogi formalne i kryteria merytoryczne, zostaną ocenione przez przedstawicieli Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie 80, które przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone nie później niż 1 października.

Aby dowiedzieć się więcej o programie i rekrutacji, zapraszamy obejrzenia nagrania z webinaru Edukacja Inspiracja: jak zdobyć grant na projekt. Wzięli w nim udział Mirosław Skrzypczyk, członek Komisji Ekspertów oceniającej zgłoszenia oraz Anna Broda, nauczycielka uczestnicząca w III i IV edycji programu. W trakcie spotkania rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto pracować metodą projektu edukacyjnego oraz na co zwrócić uwagę, zgłaszając swój pomysł na projekt.

 

 

Więcej informacji o obu etapach rekrutacji, zasadach przyznawania finansowania, kryteriach oceny zgłoszeń oraz Regulamin programu znajdziecie na jego stronie. Dostępny jest tam również wykaz pytań z formularza zgłoszeniowego, który pomoże Wam przygotować się do wypełnienia wniosku.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.