W kolejnym odcinku serialu proponujemy trzy animacje warte nie tylko obejrzenia, ale także dłuższej rozmowy, może również z uczniami (np. we wrześniu)!

Wszystkie dotykają tych problemów edukacji, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich miesiącach. Pierwszy odnosi się do teorii Wygotskiego, który dowodził fundamentalnego znaczenia relacji, jakie dorośli budują z uczniami dla umiejętności uczenia się. Kolejny film pokazuje, na czym polega odwrócona lekcja, czyli jeden z modeli nauczania, które kilka lat temu propagowaliśmy w Szkole z Klasą 2.0, a który w czasach zdalnej edukacji zdobył wreszcie zasłużoną pozycję. Trzecia animacja odwołuje się m.in. do autorytetu Einsteina, by jeszcze raz namówić wszystkich – nie tylko nauczycieli, ale i rodziców oraz uczniów – do rozmowy o sensie i pułapkach wszechobecnego testowania i oceniania. Słowem – trzy filmiki bardzo na czasie, żebyśmy nie stracili czujności przed powrotem do szkoły.

Teoria rozwoju poznawczego Wygotskiego: jak relacje wspierają uczenie się

Teoria Wygotskiego wyjaśnia kluczową rolę, jaką w uczeniu się odgrywają interakcje społeczne z dorosłymi. Stworzył pojęcie „strefy najbliższego rozwoju” (ang. zone of proximal development), coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnej pedagogice. Ciekawe, czy wszyscy rodzice i nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, jak ich interakcje z dzieckiem wpływają na rozwój pamięci, percepcji, uwagi i umiejętności uczenia się…

Odwrócona lekcja

Wyobraź sobie, że pracę domową robisz w klasie, przy pomocy nauczyciela oraz koleżanek i kolegów, a w domu samodzielnie uczysz się nowego materiału, korzystając z lekcji wideo, multimedialnej prezentacji albo nagrań. Podoba ci się taki model pracy?

Problemy z ocenianiem

Albert Einstein powiedział: Każdy głupi może wiedzieć. Sedno, to zrozumieć. Zobaczcie, co miał na myśli i jak to się może odnosić do testowania szkolnego systemu oceniania.