W związku z pandemią polska szkoła przenosi się całkowicie na zdalne nauczanie. Wiemy, że jest to trudny czas zarówno dla Was nauczycieli, jak i uczniów. Dzieci i młodzież przeciążone lekcjami przed monitorem komputera potrzebują ruchu. Nie rezygnujmy z WF-u! Po doświadczeniach z roku szkolnego 2019/2020 mamy więcej wiedzy jak radzić sobie przy ponownym lockdownie. Kilkoro nauczycieli WF-u z różnych stron Polski podzieliło się swoimi dobrymi praktykami, a my zebraliśmy je dla Was w formie dwóch infografik.