Zapraszamy do kolejnej edycji międzynarodowego programu Solidarność. Podaj dalej! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i weź udział w szkoleniu online. Przeprowadź warsztaty w swojej szkole, a w Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją i Rasizmem wyślij wraz z uczniami pocztówki z przekazem solidarności.

Program Solidarność. Podaj dalej! to projekt realizowany w kilku europejskich krajach: Polsce, Francji, Chorwacji, Hiszpanii, Słowenii i Włoszech. Opiera się na prostym pomyśle przypominającym ideę „wiadomości w butelce”. Co roku, 21 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją i Rasizmem młodzi ludzie wysyłają kartki pocztowe z przekazem solidarności do losowo wybranych nieznajomych.

Każda kartka niesie podwójny przekaz: z jednej strony poprzez same zdjęcia, wybrane we współpracy z wybitnymi fotografami ze wszystkich krajów programu, a z drugiej dzięki osobistej wiadomości napisanej przez dzieci. Tematy przedstawione na zdjęciach, a następnie same fotografie zostały wybrane we współpracy z uczniami biorącymi udział w poprzednich edycjach programu.
Udział w programie daje młodym ludziom impuls do refleksji na temat różnorodności i różnych form dyskryminacji, uczyć analizowania obrazów, budzi ciekawość i zainteresowanie innymi, rozwija krytyczne myślenie i wyobraźnię. Uczy wypowiadać się otwarcie i dzielić się przemyśleniami, analizować własne uprzedzenia i stawiać im czoło.

Przed napisaniem kartek młodzi ludzie wraz ze swoimi nauczycielami poruszają tematy związane z dyskryminacją, migracją, ubóstwem, rosnąca nietolerancją i różnymi formami wykluczenia. Uczą się analizować i interpretować współczesne fotografie, odkrywać różnorodne znaczenia, które za nimi stoją. Następnie uczą się wyrażać myśli i formułować tekst, biorąc udział w warsztatach pisarskich.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października, placówki przyjęte do programu poinformujemy mailowo w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia rekrutacji. Więcej informacji o programie znajdziesz na jego stronie.

 

Co oferujemy osobom uczestniczącym w programie?

 • obszerną publikację dotyczącą edukacji na rzecz akceptacji różnorodności i otwartości na odmienność drugiego człowieka, zawierającą scenariusze zajęć z analizy obrazu i warsztatów pisarskich, wydrukowane zdjęcia wybitnych europejskich fotografów wraz z omówieniem
 • bezpłatne warsztaty z analizy obrazów i prowadzenia warsztatów pisarskich
 • wydrukowany i gotowy zestaw pocztówek, plakatów i zdjęć do wykorzystania podczas lekcji i warsztatów w szkole
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne na wszystkich etapach realizacji programu
  certyfikat za udział w programie
 • stanie się członkiem/członkinią międzynarodowej społeczności aktywnych nauczycieli
 • DODATKOWO: możliwość uzyskania wsparcia finansowego na akcje społeczne prowadzone przez uczniów wokół tematu solidarności.

Przystępując do programu zobowiązujesz się do:

 1. Przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych opracowanych lub proponowanych w programie: warsztatów z analizy obrazu a następnie warsztatów pisarskich.
 2. Wysłania kartek napisanych przez uczniów do losowo wybranych osób w dniu 21 marca 2021.
 3. Poinformowania Fundacji Szkoła z Klasą o tym, ilu uczniów wzięło udział w programie.
 4. Wypełnienia i przesłania do Fundacji Szkoła z Klasą ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu udziału w programie.

Harmonogram

 • 30 września – 14 października 2020 – przyjmowanie zgłoszeń do programu,
 • listopad 2020 – szkolenia online dla osób uczestniczących,
 • listopad 2020 – marzec 2021 – prowadzenie działań w swoich placówkach edukacyjnych: warsztatów antydyskryminacyjnych, pisarskich oraz z analizy obrazów, a następnie przygotowanie wraz z uczniami kartek pocztowych,
 • 21 marca 2021 – wysłanie kartek pocztowych z przekazem solidarności do losowo wybranych osób,
 • marzec – czerwiec 2021 – oczekiwanie na odpowiedzi od odbiorców kartek,
 • czerwiec – przesłanie do Organizatora sprawozdania nt. realizacji programu.

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w partnerstwie z: La Ligue de l’enseignement – Francja, Fundacion CIVES – Hiszpania, CMS, Center for Peace Studies – Chorwacja, Humanitas – Słowenia, ARCI – Włochy.