Wraz z Fundacją EFC zapraszamy do kolejnej, czwartej już edycji programu Edukacja Inspiracja. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

Pandemia koronawirusa pokazała, jak bardzo zróżnicowane są szanse rozwoju i jak wiele barier może się pojawić w codziennej edukacji. I to zarówno w przypadku nauczycieli, jak i uczniów. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko bez względu na miejsce urodzenia powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę może odegrać mądry, uważny i inspirujący nauczyciel.

Dlatego już po raz czwarty rozpoczynamy rekrutację do programu Edukacja Inspiracja. Jest to program, w którym przyznajemy nauczycielom szkół podstawowych granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. W programie chcemy docenić pomysłowych nauczycieli i wzmocnić ich rozwój zawodowy. Wierzymy, że to oni najlepiej znają swoich uczniów i ich potrzeby, dlatego pozostawiamy swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na realizację własnej wizji. Zależy nam na tym, by proponowane działania na każdym etapie angażowały dzieci i młodzież, odkrywały i rozwijały ich potencjał oraz zainteresowania.

Zapytaliśmy uczestników poprzednich edycji, co ich zdaniem wyróżnia program Edukacja Inspiracja. Według nich są to: kreatywność, współpraca, relacje, działanie, wolność, swoboda, elastyczność.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, pracujących z uczniami klas 4-8. Kwota grantu na działania w roku szkolnym 2020/2021 wynosi do 3 500 zł.

Rekrutacja potrwa od 17 sierpnia do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 18 października 2020 roku. Aby zgłosić swój pomysł na projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz internetowy.

 

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel – pomysłodawca projektu edukacyjnego, który w przypadku otrzymania finansowania będzie odpowiedzialny za jego realizację. W formularzu opisuje pomysł na projekt i planowane wydatki w ramach otrzymanego grantu. Przedstawia również zespół uczniów, z którym będzie pracował, oraz potrzeby, na które odpowiada projekt. Zwracamy uwagę, że cały formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).

Zgłoszenia, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną, a jej decyzja zostanie ogłoszona do 18 listopada 2020 roku.

Więcej informacji o zasadach przyznawania finansowania, kryteriach oceny zgłoszeń oraz Regulamin programu znajdziecie na jego stronie. Dostępny jest tam również wykaz pytań z formularza zgłoszeniowego, który pozwoli Wam przygotować się do wypełnienia wniosku.

Zapraszamy również do obejrzenia nagrania z webinaru, podczas którego opowiedzieliśmy na nowo o metodzie projektu edukacyjnego, która sprawdzi się zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej czy hybrydowej. Podczas spotkania mówiliśmy również o założeniach programu Edukacja Inspiracja, zgłoszeniach, zasadach i kryteriach oceny projektów oraz odpowiedzieliśmy na najczęściej zadawane pytania.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Fundację EFC we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.