Kim są i gdzie pracują nauczyciele uczestniczący w drugiej edycji programu Edukacja Inspiracja? Jaką tematyką zajmują się w swoich projektach edukacyjnych realizowanych wspólnie z uczniami?

Poznajcie 31 nauczycielek i nauczycieli, uczących w miejscowościach liczących do 30 tys. mieszkańców, którzy w drugiej edycji programu otrzymali granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Zapoznajcie się z krótkimi informacjami o wyróżnionych nauczycielach. Zebraliśmy je na specjalnej mapie.