W pandemii często nie mamy możliwości by spotkać się i zintegrować przez wspólną zabawę, a przecież każda grupa potrzebuje nawiązania „ludzkiego kontaktu”. Dlatego proponujemy scenariusz na zdalne spotkanie integracyjne. Może być pomocne na początku roku szkolnego albo po każdej dłuższej przerwie w spotkaniach klasowych. Bardzo polecamy też taką integrację dla grupy zaangażowanej w działania samorządu uczniowskiego oraz dla każdej grupy realizującej wspólnie projekt edukacyjny.

Celem warsztatu jest przełamanie dystansu, poznanie się na poziomie osobistym, nawiązanie dobrych relacji, budowanie zaufania i podstaw do udanej współpracy w grupie rówieśniczej. Warsztat może zostać wykorzystany do samopoznania, do przełamania obaw związanych z nowym otoczeniem, do integracji grupy klasowej. Drugim ważnym celem jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z wybranymi technikami kreatywnego myślenia.


Ten materiał powstał w ramach projektu Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi? finansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

fot. Agnieszka Wanat