Andrzej Szeniawski

Członek Rady Fundacji

Współzałożyciel Fundacji Szkoła z Klasą i członek Rady Fundacji. Ekspert samorządowy, autor i konsultant wielu dokumentów z zakresu planowania strategicznego. Od 1990 r. był radnym, następnie przewodniczącym rady gminy, dyrektorem biura sejmiku, przewodniczącym zarządu związku gmin, sekretarzem powiatu i wicestarostą. Szef zespołu realizującego jedną z pierwszych w Polsce Regionalnych Strategii Innowacyjności, członek Komitetu Monitorującego RPO, wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia. Współpracuje z wieloma instytucjami i działającymi w obszarze samorządności i budowania społeczeństwa obywatelskiego (Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Batorego, PAFW, FRDL, Szkoła Liderów, Bank Światowy i inne). Mieszka w niewielkiej wsi na Warmii, czerpiąc satysfakcję z kontaktu z naturą.