Konrad Wysocki

Młodszy koordynator programów
+48 609 452 102
konrad.wysocki@szkolazklasa.org.pl

Socjolog, antropolog, edukator przestrzenny i antydyskryminacyjny. Doktorant nauk socjologicznych i językoznawstwa w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Absolwent socjologii stosowanej i antropologii społecznej (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), studiów podyplomowych ARCHI:kultura - edukator architektoniczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) i kursu edukacji antydyskryminacyjnej (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej). Mentor edukacyjny rozwijający partycypację młodzieży. W Fundacji Szkoła z Klasą jest koordynatorem programów, odpowiedzialny za Edukację Inspirację oraz wspiera badawczo Szkołę z Klasą. Zwolennik edukacji opartej na wartościach (values-based education) oraz kawy na mleku roślinnym (coffee with plant-based milk).