Zależy nam na tym, aby komunikaty zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych były zrozumiałe i treściwe. Chcemy, aby adresaci i adresatki naszych przekazów czuli się traktowani po partnersku i nie mieli wątpliwości, że mówimy do każdego i każdej z nich. Staramy się skracać dystans, ponieważ uważamy, że ułatwia to współpracę i tworzy przyjazną atmosferę.

W naszych komunikatach staramy się używać języka inkluzywnego, nie obniżając przy tym poziomu zrozumienia tekstu. Dlatego też często stosujemy zamiennie formy żeńskie i męskie w odniesieniu do grup osób różnej płci, np. Zapraszamy do naszych programów nauczycieli wraz z dyrektorkami szkół

Naszym zdaniem język inkluzywny jest ważnym elementem budującym przyjazną i włączającą szkołę. Chcemy dawać dobry przykład nauczycielom, nauczycielkom oraz wszystkim innym osobom związanym ze środowiskiem szkolnym i edukacją. 

Jeśli masz jakieś uwagi lub chcesz podzielić się z nami swoją praktyką dotyczącą języka inkluzywnego, napisz na adres komunikacja@szkolazklasa.org.pl