Włączeni 2.0 to kolejna edycja naszego programu skierowanego do warszawskich instytucji współpracujących z młodzieżą. W tym roku wspieramy i współpracujemy z :

  • Ośrodkiem Kultury Arsus w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
  • Centrum Promocji Kultury w Dz. Praga Południe
  • Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 37 (Ursynoteka)
  • Międzypokoleniowym Centrum Edukacji w Wilanowie
  • VIII Ogrodem Jordanowskim
  • Centrum Myśli Jana Pawła II
  • Wolskim Centrum Kultury

Pracę w programie zaczęliśmy od seminarium otwierającego, które odbyło się 11 maja w Centrum Aktywności Lokalnej na Paca 40. Dzień zaczęliśmy od wprowadzenia do Włączonych 2.0 oraz wysłuchania doświadczeń i dobrych praktyk uczestników pierwszej edycji. Następnie Maja Dobosz z Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziła warsztaty o sposobach współpracy z młodzieżą i włączaniu ich w działania placówki. Na podstawie ciekawych przykładów projektów z całej Polski pokazała również metody angażowania młodzieży w działania kulturalne. W drugiej części seminarium, Michał Tragarz, również z CEO, dyskutował z uczestnikami na temat partycypacji – jej poziomów, wyzwań i korzyści płynących ze współtworzenia działań wspólnie. Dzień zakończyliśmy wymianą pierwszych inspiracjami i koncepcji projektów i doszliśmy wspólnie do wniosku: „jak to dobrze, że jest tyle osób, którym się chce!”

Wszyscy uczestnicy otrzymali autorskie materiały merytoryczne  na temat technik partycypacyjnych, metod współpracy z młodzieżą, samorządności i budżetu partycypacyjnego przygotowane specjalnie na potrzeby Programu.

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Projekt Włączeni realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. „Młoda Warszawa” to spójny i długofalowy program działań na rzecz młodzieży realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.