Szkoła z Klasą startuje po raz 20! Weźcie udział ze swoją szkołą w jubileuszowej edycji naszego programu!

W programie Szkoła z Klasą od 20 lat wspieramy środowiska szkolne tak, aby doświadczały nowego, wprowadzały zmiany i w ten sposób się rozwijały. Dostarczając nowych kompetencji i umiejętności, chcemy inspirować do podejmowania wyzwań. Zachęcamy do sięgania po to, co nieoczywiste, poznawania narzędzi pracy i metod pochodzących z innych niż edukacja obszarów, do testowania ich i adaptowania do szkolnej rzeczywistości. Nie zapominamy przy tym, jak ważne jest budowanie relacji i zaufania, podmiotowości uczniów i uczennic, atmosfery współpracy oraz dbanie o dobrostan szkolnych społeczności. Zależy nam, żeby się tym z Wami dzielić i towarzyszyć kolejnym szkołom w tworzeniu dobrego klimatu do uczenia się. 

Co nowego w Szkole z Klasą?

W tym roku przygotowaliśmy cztery zadania, po dwa na każdy semestr, z których wybieracie przynajmniej jedno do realizacji w semestrze zimowym i kolejne w semestrze letnim. Waszym zadaniem będzie zatem zrealizować z uczniami i uczennicami minimum dwa wyzwania w roku z wykorzystaniem metod: odwrócone nauczanie, design thinking, agile oraz wystąpienia publiczne. Każdą z metod zaprezentujemy podczas szkoleń online oraz w przystępnych materiałach edukacyjnych. Wyzwania będzie można zrealizować indywidualnie lub zespołowo – w gronie zespołu nauczycielskiego. 

W tym procesie wesprze Was moderator(ka), który(-a) zdalnie będzie służył(a) radą i pomocą. 

Inspiracji na działania będzie dostarczał wirtualny bank pomysłów oraz wymiana doświadczeń podczas stopklatek, czyli spotkań online w nauczycielskim gronie. 

Dyrektorom i dyrektorkom zakwalifikowanych szkół zaproponujemy cykl 4 spotkań online z ciekawymi gośćmi, ekspertami i ekspertkami edukacyjnymi. 

Dodatkowo wybrane placówki zaprosimy do Laboratorium Szkoły z Klasą, w którym popracujemy nad wielokulturowym wymiarem życia szkoły, które wydaje się być jednym z podstawowych wyzwań dla szkół w nowym roku szkolnym. 

Dla kogo jest Szkoła z Klasą?

Udział w programie jest bezpłatny, a zapraszamy do niego zespoły ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych. Zespół powinien składać się z 3 nauczycieli(-ek), realizujących zadania wokół metod, oraz dyrektora(-ki), wspierającego(-ej) pracę zespołu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swój warsztat pracy, wymieniać się inspiracjami i sieciować ze szkołami z całej Polski.

Jak zgłosić się do Szkoły z Klasą?

Zapoznaj się z harmonogramem programu i zgłoś swój zespół do 20. edycji Szkoły z Klasą. Formularz w imieniu całego zespołu wypełnia dyrektor(ka) lub osoba do tego wyznaczona. Na zgłoszenia czekamy od 5 września do 2 października 2022 roku. 

Uwaga – zgłoszenie należy uzupełnić podczas jednej sesji, nie można zapisać częściowo wypełnionego formularza. 

Polecamy także wywiad z uczestniczką 19. edycji, w którym opowiada dlaczego warto wziąć udział w programie Szkoła z Klasą.

Spotkajmy się w Szkole z Klasą!

 

Program prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.