Zapraszamy edukatorki i edukatorów z placówek wsparcia dziennego oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii i wychowawczych, a także szkół, w których działają świetlice, do udziału w pilotażu programu Fake kNOw more.

W programie razem ze Stowarzyszeniem Demagog chcemy wspierać młode osoby zagrożone wykluczeniem w radzeniu sobie z dezinformacją. Przygotowane przez nas materiały, aktywności i narzędzia programowe pomogą młodzieży zobaczyć, w jaki sposób emocje czy osobiste doświadczenia, kształtują naszą podatność na dezinformację.

Nie będziemy powielać znanych od lat strategii walki z fake newsami, które są trudne do wdrożenia w praktyce – zamiast tego skupimy się na praktycznych aktywnościach, nawiązujących do codziennego życia młodych ludzi, na angażujących ćwiczeniach oraz na rozwijaniu samoświadomości jako podstawy budowania odporności na fake newsy.

W ramach pilotażu programu oferujemy:

  • udział w dwóch bezpłatnych, dwudniowych, stacjonarnych szkoleniach dotyczących tematyki programu (łącznie 32 godziny szkoleniowe, zapewnione noclegi, wyżywienie w dniach szkoleniowych oraz zwrot kosztów podróży w wysokości do 200 zł),
  • materiały i narzędzia (w tym grę edukacyjną) do pracy z podopiecznymi, rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, korzystania z mediów, lepszego poznania samego i samej siebie, zarówno w obszarze własnych emocji, zasobów, jak i podatności, co pozwoli im stać się bardziej świadomymi i sprawczymi osobami,
  • wsparcie merytoryczne podczas testów materiałów,
  • certyfikat uczestnictwa w pilotażu programu,
  • dodatkowo wybrane osoby, które ukończą pilotaż otrzymają możliwość uzyskania tytułu Ambasadora programu.

Informacje praktyczne

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Warszawie w Hotelu O3 w dniach 19-20 czerwca (godz. 9:00-17:00). Będzie dotyczyło tematu emocji i ich wpływu na naszą podatność na dezinformację, a także przygotuje uczestników do pracy z materiałami wypracowanymi w programie. Podczas szkolenia przekażemy uczestnikom materiały i narzędzia (w tym grę edukacyjną) do pracy z młodymi osobami w wieku 10-12 lat i 13-14 lat, które przed drugim szkoleniem należy przetestować ze swoimi podopiecznymi.

Drugie szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 września i będzie służyło zebraniu informacji zwrotnych dotyczących testowanych przez edukatorów i edukatorki materiałów oraz pogłębienia wiedzy zdobytej podczas pierwszego szkolenia.

Dzięki zebranym na drugim szkoleniu informacjom zwrotnym dotyczącym materiałów będziemy mogli je udoskonalić i dopasować do realnych potrzeb edukatorów i edukatorek, a następnie szeroko upowszechniać w Polsce i w krajach partnerskich.

Aby wziąć udział w pilotażu programu należy do 4 czerwca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc w pilotażu programu jest ograniczona.

 

Zgłaszając się do pilotażu programu Fake kNOw more zobowiązujesz się do udziału w obu dwudniowych szkoleniach oraz przetestowania ze swoimi podopiecznymi przekazanych przez nas materiałów edukacyjnych między szkoleniami (czerwiec-wrzesień 2023 r.). Więcej szczegółów znajdziesz w regulaminie.

Uczestnikom pilotażu programu podczas szkoleń zapewniamy noclegi (możliwy również nocleg na dzień przed oraz po szkoleniu), wyżywienie (śniadania i obiady w obu dniach szkoleniowych oraz kolację pierwszego dnia szkolenia) oraz zwrot kosztów podróży w wysokości do 200 zł. Każdy uczestnik otrzyma również wydrukowany zestaw materiałów wypracowanych w programie.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Aneta Ziemińską: aneta.zieminska@szkolazklasa.org.pl, tel. 518 287 629.


Projekt prowadzony jest przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog (Polska), Fakescape (Czechy), Smilemundo (Hiszpania) i AdFAber (Rumunia) dzięki wsparciu EMIF zarządzanemu przez Calouste Gulbenkian Foundation.